Å stille krav til miljø og klima er hjemlet i lov og forskrift. Det skal stilles klima- og miljøkrav der det er relevant. Riksrevisjonen pekte tidligere i år på at dette handlingsrommet i dag ikke brukes i tilstrekkelig grad av offentlig sektor. Anskaffelsespraksisen bidrar ikke i stor nok grad til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger.

Der det offentlige har klare kjøreregler, har næringslivet større frihetsgrad når det gjelder grønne innkjøp. Samtidig kan innkjøpsmuskelen i den enkelte virksomhet være like stor, og på sikt vil en grønn verdikjede være et konkurransefortrinn for de som klarer å få det til.

Ukentlig møter vi i Klima- og energinettverket på utfordringer med grønne innkjøp. Disse utfordringene dreier seg i hovedsak om hvordan man kan velge riktige og gode kriterier for innkjøp. Å finne disse kriteriene til den enkelte anskaffelse gjør det lettere til neste anskaffelse. Erfaring skaper trygghet.

LES OGSÅ: Fylkestinget gikk for Ramberg-Smørberg: – Tiden for omkamper må være over

Derfor samler Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark nå både kommuner og næringsliv i et initiativ for å fremme grønne innkjøp ved å sette krav til fossilfri transport i anskaffelser. Nest etter industriutslipp er utslipp fra transportsektoren den største kilden til CO₂-utslipp i Vestfold og Telemark.

Vi har god utbredelse av ladestasjoner for elektrisitet og vi har fyllestasjoner for biogass. Vi forventer at innen kort tid, vil utbredelsen av slike fornybare energistasjoner øke. Nye kjøretøy av ulik klasser er stadig på vei inn i markedet. Nå er tiden for å styrke etterspørselssiden også. Timingen kan med andre ord ikke være bedre for å forplikte seg til å stille transportkrav i anskaffelser. Nå er mulighetene for god gjennomføring nemlig bedre enn noensinne.

Klima- og energinettverket ønsker å samle kommuner og næringsliv til en forpliktende erklæring om å stille krav til fossilfri transport i anskaffelser. Et slikt initiativ vil være lite verdt uten en fremgangsmetode. Derfor vil Klima- og energinettverket bistå med å navigere i landskapet for hvordan man konkret kan gjøre grønne innkjøp.

LES OGSÅ: Jenter og kvinner er endringsagenter for bærekraft

Forventet resultat

Vi forventer at initiativet vil ha flere gevinster.

  • Klimagevinsten er kanskje det mest åpenbare. Å øke etterspørselen etter fossilfri transport sender signaler til leverandører om hva slags kjøretøyer de må benytte seg av fremover.
  • Vi vet at bedrifter som kan tilby fossilfri transport, allerede blir foretrukne leverandører. Det skaper konkurransefortrinn. Det har en smitteeffekt.
  • Gjennom å mestre grønne anskaffelser blir det lettere å gjøre igjen for innkjøperne. Læringseffekten gir overføringsverdi til andre typer innkjøp – vi må tenke grønt først.

Oppskriften finnes. Nå må vi ta den i bruk! La oss sammen gjøre Vestfold og Telemark til det første fylket som går sammen om å stille grønne krav i anskaffelser både for næringsliv og kommuner. Det er plass til flere virksomheter i Klima- og energinettverkets initiativ.

Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark samler kommuner, næringsliv og akademia til felles innsats for gode klima- og energiløsninger i hele fylket. Dette gir bærekraftig verdi for framtida!