Mener at Tønsberg blir prioritert framfor Sandefjord: – Utgjør flere millioner kroner

11. juni behandlet hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold fylkeskommune fordelingen av årets spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet i kommunene.