Prosessen frem mot vedtak av en reguleringsplan ble lang og kronglete fordi man først måtte omveien om to utbyggingsforslag i et moderne formspråk som ikke vant frem.

I det første forslaget ble det skissert store, langstrakte bygningskropper, et forslag som umiddelbart ble lagt på is. Deretter fikk et annet arkitektkontor oppdraget. Dette firmaet ønsket å fylle øya med fargeløse kasser som vist på det øverste bildet. Planene ble godkjent av kommunen.

Men nå reagerte den kjente stedsaktivist Erling Okkenhaug, som kalte planene for en turbo-kapitalistisk utbygging. Han vant gehør i Verneforeningen, i kunstmiljøet i byen og hos Riksantikvaren, men politikerne fikk han ikke med seg. Det som til slutt ble kroken på døra for de godkjente planene, var at salget gikk tregt. Markedet ønsket noe annet enn boligblokker.

Så etter 14 års debatt kunne bystyret i 2016 endelig vedta en detaljreguleringsplan for Holmen som falt i smak hos de fleste. Det nederste bildet viser resultatet av en utbygging godt tilpasset Risør sentrum.

Kan bli slik på Vallø

For et drøyt halvår siden presenterte Byvakt Tønsberg sin visjon for en utbygging på Vallø-tangen slik: ”Området utvikles med fortetning i urban småhusbebyggelse i tråd med god byggeskikk i områdene rundt Valløbukta, byggehøyde to etasjer, unntaksvis tre lengst fra sjøen. Et blokkfritt, mangfoldig og levende, skjermet og rolig bomiljø der det legges til rette for en balansert aldersfordeling i en variert, lavmælt bebyggelse med eneboliger, rekkehus og tomannsboliger for å dekke forskjellige behov og prisklasser.”

Altså omtrent slik det blir på Risørholmen – etter vår mening et forbilde for andre steder langs kysten.

Risørholmen - Vallø-tangen. Begge steder med potensiale for å utvikle et attraktivt, stedstilpasset bomiljø. Men har kommunens styringsvilje til å stå i mot et press fra utbyggersiden for å makse utnyttelsesgraden av tomtearealene og plusstallene på bunnlinjen?