I Norge er det Stortinget som vedtar lovene, og regjeringens olje- og energidepartement fikk mandat for tildeling av konsesjonsvilkår til Statnett, datert 13. oktober 2014.

Etter hvert har så Statnett inngått egne avtaler som i disse dager setter den samme konsesjonen i spill, uten at dette affiserer Arbeiderparti-generalen Jonas Gahr Støre. Han forfekter nå markedstilpasning i hver ende av de utenlandske kraftkablene, fullstendig i strid med den konsesjonen som ble tildelt Statnett.

LES OGSÅ: Smellen for husholdningene: – For mange blir dette veldig krevende

Hvordan kan så dette skje? Er våre politikere frakoblet realiteten som en konsesjon innebærer når brudd på denne fører til uhørte kraftpriser, og det uten at regjeringen griper inn? E24 og Aftenposten formidlet dette den 18. juli 2022, og fortalte at Støre ikke vil gripe inn i kraftmarkedet og handelen med utlandet da disse drivkreftene ikke kunne styres politisk.

Hva er det så Arbeiderparti-generalen fullstendig overser? Statsministerens oppgave er å styre en konsesjonspolitikk på vegne av regjeringen, en oppgave som i disse dager går ham hus forbi. Han vil nå isteden stille opp for dem som blir hardest rammet og bruke en fordelingspolitikk til å hjelpe folk gjennom tøffe tider og nevner økt bostøtte, sosialhjelp og støtte til studenter.

LES OGSÅ: Tar folket feil i energikrisen?

Det Støre ikke snakker om

Støre forteller at vi ikke kan regulere kraftnæringen slik at vi hver dag og hver time kommer under en makspris vedtatt i Stortinget, og at det er driften av 1000 kraftmagasiner som alene påvirker prisene. Vi kan ikke ha 1000 politiske vedtak om hvordan disse skal styres til enhver tid, forteller Støre, uten å berøre konsesjonskravets betydning. Han fortsetter med å fortelle at kostnaden i kraftverkene og omsetningen i markedet er to ulike forhold, selv om han også forstår at dette virker ulogisk.

Støre unnlater å snakke om konkurser, arbeidsledighet og sviktende evne til innenlandsk matproduksjon, styrt av en astronomisk kraftpris der prisen økes til minst 20 ganger selvkost. Dette skjer uten at regjeringen har noen formening om når kraftkrisen i Europa tar slutt. Støre har også mage til å varsle om at vi skal stramme inn livremmen mens han og andre på Stortinget lar dette skure og gå?

LES OGSÅ: Strømselskapet fikk kritikk: – Vi registrerer at noen synes at det er dårlig timing

Vi har ikke lenger noen tid å miste om norske virksomheter skal holdes skadesløse. Det er nå konsesjonsloven må tre i kraft for å bringe kraftkrisen tilbake i en normal balanse i de hjemlige forhold. Norges binding til Acer må avsluttes, og den norske eksporten av elektrisk kraft må begrenses. Samtidig må innenlandsk kraftpris gis prismessige rammevilkår i tråd med konsesjonens krav om dette.