Tønsberg og Færder bibliotek tar snart imot en fribyforfatter. Dette er en forfulgt forfatter som gis en fri havn for å kunne fortsette å ytre seg.

Mens vi venter skal vi bli kjent med to fribyforfattere som allerede er bosatt i andre kommuner. 9. mars klokken 18.00 til 19.00 sender vi direkte fra en samtale med Nasim Nazari og Wesam Almadani.

Nasim Nazari fra Iran ble arrestert for første gang som attenåring for å blogge om den islamske republikks undertrykking av politiske motstandere. Hun har blitt sensurert og arrestert for både sitt akademiske og politiske arbeid. Nazari kom til Skien i 2020.

Wesam Almadani er født i Sudan og har bodd blant annet i Egypt og Palestina. Hen har tematisert det å være skeiv i den arabiske delen av verden og om å måtte holde deler av identiteten sin skjult. Almadani skriver skjønnlitteratur og filosofiske dikt og har måttet leve med trusler og trakasseringer. Almadani kom fra Gaza til Larvik i 2018.

Samtalen ledes av Stine-Marie Schmedling fra Tønsberg og Færder bibliotek.

Samtalen er en del av feiringen av bibliotekets 30-årsjubileum, som inneholder at Anders Rørholt-seminaret arrangeres for første gang. Anders Rørholt var en av Norges bibliotekpionerer og forsto for 100 år siden hvor viktig folkebiblioteket er for kultur, dannelse og ytringsfrihet.