Sannheten om psykisk helsevern i Norge er følgende: Psykiatere forveksler angst og depresjoner med paranoia og psykoser. Dermed blir opprinnelige friske mennesker psyket ut av antipsykotisk medisin og de harde påkjenninger det er å bli innlagt på institusjon på tvang.

Integrert med mennesker i samme situasjon og med dem som er tungt misbrukere av narkotika. Situasjonen føles da håpløs.

Man mister kontroll over seg selv takket være denne syke industrien. Man behandles ved misbehandling svak til sinns.Psykiatere føler seg da fornøyde over å ha institusjonert nok et menneske for å da ha laget mere jobb for industrien som er da psykiatrien.

Les også

Vi må ha tro på at selvmordsstatistikken i psykisk helsevern kan snus

Mennesket som da i dette tilfelle har blitt et offer for denne galskap i galskapen velger da å ta sitt eget liv fordi det er den eneste utvei. Dem som ikke har vært bruker av psykiatrien som befinner seg bak disse dører burde få skrivesperre vedrørende dette tema.