– Selvmord er et stort samfunnsproblem, samtidig som det er vanskelig å snakke om. Årsaksforholdene er sammensatte og derfor er det viktig med informasjon og åpenhet.

Det sier Ragnhild Løkke, sosionom, diakon og styremedlem i LEVE Vestfold. 

– Åpenhet er årets tema for verdensdagen for selvmordsforebygging, 10. september.  Åpenhet gir oss kunnskap om temaet, rom for mennesker som sliter, og hjelp til å sette ord på det som er vanskelig.  

For å forebygge, må vi tørre å snakke sammen, mener Løkke. 

– Vi må våge å spørre en du ser strever om han eller hun har tanker om å ta sitt eget liv. Vær direkte, men med varsomhet. Mange ganger kan det være nok til å redde noen.

LES OGSÅ: Unge menn i faresonen

Over 100 medlemmer i Vestfold

Landsforeningen for etterlatte (LEVE) er en frivillig organisasjon som har som hovedformål å sikre omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord.Foreningen har over 100 medlemmer i Vestfold.

LEVE Vestfold

LEVE er en frivillig organisasjon som har som hovedformål å sikre omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord.

LEVE arbeider også for å forebygge og redusere antall selvmord og selvmordsforsøk, bl.a. gjennom Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september og andre prosjekter.

Onsdag markeres  verdensdagen for selvmordsforebygging her i Vestfold, med arrangementer på Bakkenteigen på dagtid og i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek om kvelden.

Mer informasjon på: leve.no

– Å markere verdensdagen for selvmordsforebygging er en viktig del av vårt virke, forteller Arne Magne Elstad, pårørende og kasserer i styret i LEVE.

– Vi er en forening for etterlatte, ja, men vi er i tillegg et sted folk som har det vanskelig, kan kontakte. Vi skal også virke forebyggende.

Min erfaring etter mange års arbeid med etterlatte, er at det å komme sammen med andre, er det som gjør at man klarer å komme videre. 

Ragnhild Løkke, gruppeleder LEVE Vestfold

– Dessuten er det vår erfaring at også mange etterlatte trenger forebyggende hjelp, sier Ragnhild Løkke.

– Noen klarer ikke å se for seg et liv uten den de har mistet. Min erfaring etter mange års arbeid med etterlatte, er at det å komme sammen med andre, er det som gjør at man klarer å komme videre. 

Odins mamma kommer

Verdensdagen for selvmordsforebygging markeres 10. september, men her i Vestfold inviteres det til åpne arrangementer allerede onsdag 7. september.

– Fordi vi vet at selvmord er et problem blant unge har vi innledet et samarbeid med Høgskolen på Bakkenteigen. I år komme Katrine Olsen Gillerdalen, mammaen til 13 år gamle Odin som tok sitt eget liv, det blir et sterkt møte, sier Arne Elstad.