I den anledning ønsker jeg å fokusere på hvorfor selvmord blant barn i barnevernet er 8 prosent høyere enn blant barn utenfor barnevernet? Jeg håper at personer fra barnevernet kan fortelle allmenheten hvorfor dette skjer? Jeg håper samtidig at våre politikere tar denne meget alvorlige saken opp til ny vurdering omgående. Slike grove hendelser blant meget sårbare barn skal ikke skje i verdens beste land å leve i.