I et innlegg 10. oktober forteller Erik Tunstad at om man bare kan fysikk, så forstår man at trådløs teknologi ikke er noe å bekymre seg for. Ja, tar man sjumilssteget over all forskning som peker på sammenhenger mellom ikke-ioniserende stråling og biologiske effekter, er det kanskje lett å trekke slutningen at bekymringer er irrasjonelle, og at forskere, leger og biologer som roper varsku kan kureres med et lynkurs i fysikk?

Delt offentlig på Facebook

Tunstad delte innlegget på sin offentlige Facebook-profil, og repliserte her i en veksling om en The Lancet-artikkel, at man ikke kan stole på publisert forskning. Ja, det er riktig. Også The Lancet-redaktør Richard Horton har påpekt at ingen kilder er 100 % pålitelige, uansett publiseringssted, og en kritisk tilnærming kreves.

Trenger man ikke, nettopp av denne grunnen, en strengere føre-var praksis på områder hvor konsekvensene ved for svake retningslinjer kan bli store?

Metastudier viktigere enn enkeltstudier

Siden enkeltstudier er upålitelige, bør vi først og fremst konsentrere oss om metastudier – dvs. studiesamlinger. Forskningsgjennomgangen det vises til i artikkelen er i så måte meget interessant, og trekkes også inn av gravenettverket Investigate Europes i deres 5G-reportasje. Her fant australske ORSAA biologiske effekter i 68 % av de 2266 studiene.

Også den nyere metastudien fra det tyske naturvernforbundet NABU, som bl.a. NRK meldte om, var rimelig overveldende: 72 av de 83 studiene taler for at mobilstråling kan ha bidratt til reduksjon av insektbestanden i Europa.

Tar alle som gjør funn feil?

Naturligvis er det neppe slik at samtlige 2349 studier passerer plettfrie gjennom kvalitetskontrollen. Men tar alle studiene som gjør funn feil? Hvem kan med hånda på hjertet garantere for at kursen vi legger oss på er trygg for våre barn og barnebarn, for oss, og for insekter, miljø og mikroliv? Og samtidig frata alle oss som er uenige retten til å velge bort unødig stråling fra offentlig og privat infrastruktur?

Deler av forsikringsbransjen reserverer seg

Jeg ville i hvert fall ikke satset penger på å gi slike garantier, og det gjør heller ikke deler av forsikringsbransjen (bl.a. Swiss Re og Lloyd's), som har restriksjoner når det gjelder skader fra ikke-ioniserende stråling.

Om 5G-nettet skriver reforsikringsselskapet Swiss Re blant annet følgende i sin 2019-rapport:

«As the biological effects of EMF in general and 5G in particular are still being debated, potential claims for health impairments may come with a long latency.»

Liv og lære

Tunstad var inntil nylig en forsvarer av ytringsfriheten. Senest i sommer skrev han at «Ideene skal få leve. Vi kan derfor ikke, slik noen ivrige har tatt til orde for, lukke munnen på og marginalisere de som sier dem imot.". Vel, det ovenstående var nok til å få Tunstad til å skifte mening. Facebook-kommentaren min ble slettet, omtalt som «propaganda fra 5G-motstandere», og jeg ble blokkert (i tilfelle noen lurer: kommentaren er gjengitt fullstendig ovenfor, ingenting er utelatt). Kanskje er det ikke bare publisert forskning man skal ta med en klype salt?