Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet er nok en gang handlingslammet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har nesten gått 2 år siden Regionsreformen trådde i kraft, en reform som har skapt stor debatt og vekker mange følelser hos folk. Fylkesgrenser ble slettet, og det nye storfylket Vestfold og Telemark ble til. Hva er resultatet etter 2 år med Regionsreformen?

Flere millioner av dine og mine penger har blitt brukt opp på en reform som befolkningen i fylket ikke har ønsket seg. Politikerne og byråkratene hever store lønninger, mens innbyggerne sitter igjen med en nedlagt videregående skole. Flere skolelinjer blir lagt ned og veinettet i Vestfold og Telemark sliter med et enormt etterslep. Når befolkningen får mulighet til en folkeavstemning, sier flertallet i fylkestinget «NEI». FrP fremmet forslag om en folkeavstemning uten å få flertall.

Det er en tragedie at AP, Høyre og SV i forrige uke ga et tydelig svar, og sa nei til en folkeavstemning om fylket skulle splittes opp. Partiene som dannet flertallet har avslått muligheten for at innbyggerne i Vestfold og Telemark kunne gi sin tydelige mening. Er dette fordi de er redde for at flertallet av befolkningen i fylket kom til å gi et tydelig signal for å splitte opp? Eller var det fordi manglet vilje til å gjennomføre det?

Det største sviket mot innbyggerne kommer fra Senterpartiet. Gang etter gang har de kritisert Regionsreformen, og krevet en folkeavstemning om å splitte opp fylket. Når de kan få det gjennomført, viser de evneveikhet. For Senterpartiet er det viktigere med makt og millionlønn for fylkesordføreren, enn å stå opp for egen politikk. Nok en gang viser Senterpartiet at de er et parti som taler med to tunger. Hadde saken vært så viktig for dem som de sier hadde de klart å få presset det igjennom.

Vi kan ikke fortsette med en fylkeskommune hvor befolkningen ikke har merket noe bedre forskjell, og hvor politikerne hever skyhøye politikerlønninger. Den beste løsningen er å legge ned fylkeskommunen som FpU og FrP alltid har ment. I et land med 5,3 millioner innbyggere skal det ikke være nødvendig med kommune, fylkeskommune og stat. Det burde holde med at det er kommunene og staten som tar for seg oppgavene. Kommunene kan ta av seg ansvaret for de videregående skolene, og staten kan ta ansvaret for fylkesveiene og tannpleien til befolkningen. En nedleggelse av fylkeskommunen vil kutte utgiftene betraktelig hvert år, og samtidig flytte mer penger nærmere folk.

Fylkespolitikerne må slutte å sløse med innbyggernes penger, og heller ta til fatning og legge ned fylkeskommunen.

Kommentarer til denne saken