I dag er det ingen bensin- eller ladestasjoner langs E18 mellom Kopstadkrysset ved Nykirke og Fokserød ved avkjøringen til Torp. Det bør det bli en endring på. Ikke minst muligheter til å lade elbiler bør det bli flere av langs veiene våre for å gjøre det praktisk mulig for flere å kjøre klimavennlig.

Nå vil selskapet Relog, et datterselskap i Reitangruppen, bygge et stort veiserviceanlegg vest for E18 ved Gullikrysset ved Barkåker. Her er planen at det skal bli bensin- og ladestasjon, servicebygg, vaskehall, uteplasser, butikkområde og servering. YX 7-Eleven skal stå for driften, men burgerkjempen McDonald's skal også inn med en restaurant. Kommunedirektøren anbefaler utvalg for plan og bygg i Tønsberg kommune å si ja til planen når den kommer til behandling fredag i denne uken. Det er et godt råd.

Trenger vi dette, vil sikkert noen spørre. Vel, Tønsberg trenger flere private arbeidsplasser, og et anlegg som dette vil sysselsette et betydelig antall mennesker. Tønsberg trenger også å utvikle flere næringsarealer i nærheten av E18, og ikke minst i området nordvest for Nauen og Gulli er det mye på gang i så måte.

Vi ser ikke bort fra at dette serviceanlegget kan understøtte næringsutviklingen på Ødegården, Gulliåsen og for den saks skyld Barkåker næringsområde lenger øst. I fremtiden kan fasilitetene her kanskje også bidra til å få mer persontransport over til kollektivtrafikk, f.eks. gjennom etablering av innfartsparkering og ekspressbussruter.