Ikke siden andre verdenskrig har vi sett en så alvorlig invasjon i Europa. Dette innebærer et paradigmeskifte som må endre europeisk sikkerhetspolitikk totalt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Støre har rett. Men et slikt sikkerhetspolitisk taktskifte må også innebære et oppgjør med kjernefysisk avskrekking.

Putins eksplisitte trusler om bruk av atomvåpen viser tydelig hva atomvåpen egentlig er: ikke et magisk, fredsskapende våpen, men en enorm trussel mot vår overlevelse og en driver av konflikt og opprustning.

Krigen i Ukraina og Russslands atomvåpentrussel var selvsagt en hovedsak da Nei til Atomvåpen avholdt sitt landsmøte forrige helg. Generalløytnant og tidligere Røde Kors-president Robert Mood var tydelig i sin tale til landsmøtet: Nå kan man enten velge opprusting eller benytte anledningen til å sette seg mål om å fjerne atomvåpnene. Organisasjoner som Nei til Atomvåpen trengs mer enn noen gang.

Landsmøtet vedtok en uttalelse der vi fordømmer Russlands uberettigede og ulovlige invasjon av Ukraina og Russlands trussel om bruk av atomvåpen. Invasjonen setter ukrainske sivile i livsfare og øker drastisk faren for atomkrig, som vil ha katastrofale konsekvenser for hele verden. Krigen i Ukraina viser at verden har blitt farligere og har skapt strategisk ustabilitet i overskuelig fremtid.

LES OGSÅ: Det er valgene vi tar i dag som blir skrevet inn i historiebøkene

Økt fare for atomkrig

Russlands økte og trussel om bruk av atomvåpen driver spenningen og øker faren for bruk av atomvåpen. Hundrevis av atomvåpen står klare til bruk på få minutters varsel, og risikoen for uintendert kjernefysisk eskalering øker dramatisk. I en eskalerende krisesituasjon er varslingstiden kort og usikkerheten knyttet til om trusler kommer fra konvensjonelle våpen eller atomvåpen er stor. Faren for misforståelser er uakseptabelt høy.

Konflikten er i stor grad et uttrykk for manglende tillit og økt spenning mellom stormaktene. NATO har på sin side et ansvar for å sørge for at atomvåpen ikke blir en større del av denne konflikten, og for å unngå videre eskalering. I den pågående krigssituasjonen ser vi det akutte behovet for tillitsskapende tiltak og gjensidige begrensninger på utplassering av atomvåpen i Europa.

LES OGSÅ: Da Russland invaderte Ukraina kjente Kaire på frykten fra fortida

Vi må finne felles løsninger som kan føre til avspenning, rustningskontroll og økt tillit. Dette er svært viktig for å øke den strategiske varslingstiden, forebygge ulykker og heve terskelen for atomkrig.

Nei til Atomvåpen krever at:

* Russland avstår fra trusler om bruk av atomvåpen, tar sine atomvåpen ut av kampberedskap og trekker seg tilbake fra Ukraina.

* Nato og Russland finner enighet om å ikke utplassere kort- og mellomdistanseraketter i Europa.

* Norge i NATO støtter forhandlinger om moratorium mot utplassering av kort- og mellomdistanseraketter i områder der de kan nå motpartens territorium.

* Norge må ikke bidra til økt krigsfare gjennom å eskalere konflikten, men understreke at Ukraina-konflikten kun kan løses ved forhandlingsbordet.