Gå til sidens hovedinnhold

Sikkerhetspolitisk utvikling: Forsvarssjefen må foreslå ut fra 2% av BNP

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den sikkerhetspolitiske situasjon og vår egen forsvarsevne tilsier at Forsvarssjefen i sin fagmilitære tilråding nå i oktober til Regjeringen fremmer forslag med en ressursramme på 2 % av BNP. Tiden er overmoden til å erkjenne at det må gjøres et krafttak for å bringe bedre samsvar mellom Forsvarets operative evne og de oppgaver som skal løses.

Allerede for 2018 sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at alvoret i våre sikkerhetspolitiske omgivelser ble tydeligere for oss. Vi må ta inn over oss en mer ustabil og uforutsigbar verden enn på lenge.

Og i forsvarsbudsjett etter forsvarsbudsjett innrømmer også Regjeringen selv at operativ evne for sentrale militære oppgaver er mindre god. Forsvarets Forskningsinstitutt avdekker alvorlige operative mangler i eksisterende langtidsplan. Ikke å undres når våre militære sjefer samtidig mener at dagens forsvarsstruktur er for liten i forhold til oppgavene.

Norges områder på land og på havet er enormt store. Våre interesser og vår integritet, vår mulighet til å fremstå som en selvstendig nasjon med alle de rettigheter og goder vi med den største selvfølge tar for gitt, forutsetter at vi er villige til å kjempe for det, å ofre noe, å betale noe. Norsk forsvarsplanlegging har de siste 70 årene basert seg på vårt NATO-medlemskap, med den kollektive og gjensidige sikkerhetsgaranti det medfører. Men det er ingen sovepute; Vi må selv ha et terskelforsvar, vi må kunne ta imot alliert hjelp(mottaksapparat) og kunne stille opp og hjelpe også andre enn oss selv, ved behov. Slikt krever mer operativ evne enn vi har i dag. Den siste store NATO-øvelsen i Norge viste, slik jeg forstår, også at vi må forbedre vårt mottaksapparat.

Vårt forsvarsbudsjett ligger nå på ca 1,65 % av BNP. I nåværende situasjon er det overordentlig viktig at forsvarsplanleggingen skjer ut fra en ramme på 2 %, ikke bare fordi vi politiske har bundet oss, men fordi vår nasjonale sikkerhet er avhengig av en struktur som bygger på slikt budsjettnivå.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.