I det siste har det vært vanvittig høy temperatur rundt teaterstykket «Ways of seeing». Stykket har filmet bostedene til sentrale politikere, investorer og personer med makt, og dermed generert en del kontrovers. At stykket er sentralt i mediebildet fordi det beveger seg inn mot en etisk gråsone er greit nok. Det som er langt ifra greit, er hvordan politikere og politiet blander seg inn for å snakke ned, og til og med forsøke å sensurere stykket.

Politikere kan dessverre ikke alltid tilfredsstille alle landets borgere, det vil alltid være slik at det er noen som er uenige i vedtakene deres. Det er viktig at folk har friheten til å kommentere politiske prosesser på en saklig måte uten at politikere eller politiet aktivt blander seg inn, dette er ytringsfriheten i praksis.

Likevel virker det som at samtlige partier på høyresiden ikke tåler å få litt tyn, og det er skremmende. Frps bystyregruppe i Oslo foreslo å kutte all statsstøtte til Black Box teateret, altså teateret som viser dette stykket, basert på «oppsetningen av et stykke med politiske angrep på navngitte personer». Statsminister Erna Solberg gikk i tillegg hardt ut mot teaterregissøren bak stykket. Statsministeren kritiserte hun blant annet for å «bidra til å gjøre det tøffere å være politiker». Det hele endte opp med at kunstnerne bak «Ways of seeing» ble siktet av politiet for «å ha krenket privatlivets fred». Politiet har også bedt om tillatelse til å ransake kunstnernes hjem og kontorer.

Først og fremst er dette ikke noe annet enn et meget alvorlig angrep på ytringsfriheten, fra både Frps bystyregruppe i Oslo og fra politiet. Politiet baserer hele siktelsen på et teaterstykke, og Frps bystyregruppe legger ikke engang skjul på at forslaget om kutt i statsstøtte er politisk motivert. Hele utviklingen er skremmende, og et gufs fra fortiden som minner om tiden hvor autoritære regimer var utbredte i Europa. At kunstnere blir siktet for å «krenke privatlivets fred» fordi dem fremfører et stykke er helt absurd. I ytterste konsekvens betyr det at disse kunstnerne kan fengsles i et år for å ha fremført et teaterstykke.

Til slutt velger jeg å sitere Frp: «Slik skal vi ikke ha det i Norge. Enig?»