Vanligvis åpner butikken for sesongen i april-mai, men etter et jevnt trykk av hytteturister og dagsturister på øya ville Noer prøve å starte sesongen tidligere.

– Tidligere har sesongen vært relativt snever for oss. Da er det juli måned som har hatt størst trykk. Men de to helgene vi har hatt åpent nå har vi solgt veldig bra i forhold til det vi forventet. Vi er godt fornøyd, sier han.

Økt pågang

Noer tror at flere har blitt flinkere til å bruke hyttene sine etter at pandemien hindret oss fra å reise utenlands. I tillegg tror han en faktor er at flere har fleksibiliteten med hjemmekontor, noe som har gjort det mulig for folk å jobbe fra hyttene sine.

– Etter pandemien har vi merket en økt pågang her ute, det er litt flere folk på Hvasser jevnt over nå. Både hytteturister og dagsturister. Derfor begynte vi å ha åpent på fredager nå i høst, og det ble veldig populært. Derfor har vi nå åpnet sesongen tidligere.

Ferskvarer

I disken hos Noer er det mest reker og sjøkreps, og noe fisk. Noer forklarer at hva slags fisk de får inn avhenger av hva fiskerne får når de er ute å fisker reker og sjøkreps.

– Det vi selger er ferskvare, derfor har vi åpnet rolig og ikke fylt butikken. Vi har ikke tatt inn bestillingsvarer enda, så det som er hos oss nå er lokalt og det fiskerne får inn.

Nå håper Noer at de også kan holde lenger åpent utover høsten, og at de neste vår også kan starte sesongen så tidlig som nå.

– Vi håper at dette er noe vi kan videreføre, og at folk benytter seg av oss her ute.