Nyttårshelgen på sykehuset var travel, men roligere enn romjulen. Det var fortsatt mye luftveisinfeksjoner og influensa, samt en del hode- og andre skader knyttet til nyttårsfeiring, men bedre føre ga mindre fall- og bruddskader, skriver SiV på sine hjemmesider.

Sykehuset forventer imidlertid stor pågang av pasienter de kommende ukene.

– Vi tror imidlertid ikke at toppen i pasienttilstrømningen er nådd, og forbereder oss på høy pågang de første ukene inn i det nye året, sier klinikksjef i medisinsk klinikk Jørn Jacobsen på siv.no.

Disse endringene gjøres:

For å håndtere trykket vil lokaler og personale ved alderspsykiatrisk sengepost omdisponeres til å avlaste de medisinske og kirurgiske sengepostene som har overbelegg. Dette ble iverksatt mandag 2. januar.

Endringen betyr at pasienter som skulle til utredning ved alderspsykiatrisk sengepost får utsatt sin utredning noen uker, skriver SiV.

– Det er selvfølgelig uheldig for disse pasientene, men ulempen er først og fremst lengre ventetid, og ikke store helsemessige konsekvenser. De pasientene det gjelder vil bli kontaktet av oss og få tilbud om oppfølging i vår poliklinikk hvis de ønsker det, sier klinikksjef Christian Reissig ved klinikk psykisk helse og avhengighet.

I stor grad vil pasienter fra de medisinske sengepostene som er ferdigbehandlet og venter på plass i kommunene, bli flyttet til psykiatribygget, slik at kapasitet frigjøres til pasienter som trenger behandling.

Tar imot pasienter fra Tønsberg i Stavern

Også Kysthospitalet i Stavern har tatt imot utskrivningsklare pasienter fra sengepostene i Tønsberg de siste dagene.

– Dette er eksempler på hvordan ulike avdelinger i sykehuset stiller opp og samarbeider på tvers til det beste for pasientene i en krevende driftsituasjon. Vi er veldig takknemlig for hvordan ansatte både i andre klinikker og støttetjenester stiller opp, tar nye oppgaver og finner løsninger, sier Jørn Jacobsen i medisinsk klinikk.

Sykehuset opplyser at endringene vil gjelde for et par uker og at andre tiltak vurderes fortløpende.

Sykehuset gikk i gul beredskap fredag 30. desember. Mer om hvilke tiltak som ble iverksatt da, kan du lese her: