Tre ganger har statsminister Solberg utnevnt regjeringskolleger til nye embeter. Helseminister Bent Høie ble fylkesmann i Rogaland to år på forskudd og har i mellomtida «vikar». EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker ble fylkesmann i Troms. Og nå har forsvarsminister Bakke-Jensen blitt utnevnt til fiskeridirektør.

Bakke-Jensen søkte på stillingen i juni i fjor, mer enn en måned etter at fristen var gått ut. Og søknaden ble hemmeligholdt inntil han ble utnevnt til stillingen i statsråd 21. september. Avisa Dag og Tid kontaktet departementet og spurte om dette hemmeligholdet, og fikk blant annet til svar at det var Bakke-Jensen som hadde ønsket hemmelighold. Da avisa bad om mer konkrete og utdypende forklaringer, kom det knapt mer informasjon. Avgjørelsen om hemmelighold ble derfor klaget inn for sivilombudsmannen.

I ombudsmannens svar står det at begrunnelsen for å holde dette hemmelig ikke holder. Dette skal offentligheten være orientert om. Og presiserer: «Kontrollhensynet står i tillegg i en særstilling når en av søkerne er medlem av det organet som foretar tilsetting». Med andre ord «regjeringsklubben Grei» får ikke ordne sjefsstillinger for sine egne i hemmelighet. Dette drev Arbeiderpartiet med på 50- og 60-tallet og fikk da høre om «partiansettelser» i Høyre-avisene. Et annet ord for dette er nepotisme. Nå driver Erna med det samme.

Dag og Tid har også spurt Statsministerens kontor om det går en grense for hvor mange statsråder de kan utnevne til embetsstillinger, men har ikke fått svar.

Det interessante er at Stortinget i 1909 tok et kraftig oppgjør med slik tilsettingspraksis. Da regjeringen til Jørgen Løvland (V) gikk av i mars 1908, utnevnte den fire statsråder, inkludert statsministeren, til nye embeter. I statsråd for den etterfølgende regjeringen bad kong Haakon om at de ikke måtte gjøre som den avgåtte regjering – å utnevne seg selv til embeter. Det lovte regjeringen. Utnevnelsene fikk et kraftig etterspill i Stortinget hvor justisminister Johan Castberg kunne opplyse at hele regjeringen var enig i at dette var forkastelig. Og Stortingets protokollkomité slo ned på dette i en enstemmig innstilling. Odelstinget la så til grunn at det skulle bli slutt på denne «selvutnevningspraksisen.»

Og i løpet av over hundre år har ingen regjering utnevnt sine egne til embeter, de holdt seg til reglene. Inntil det altså var på'n igjen med Erna Solberg. Jeg vil kalle dette skammelig.

Nå går det heldigvis mot ny regjering. På måling etter måling leder opposisjonen med 30–35 mandater. Og Venstre og KrF som har vært med både på dette og regjeringens mange sentraliseringer, nedlegginger, tvangssammenslåinger og privatiseringer, de får nå sin straff med 2-3% på målingene og vil mer eller mindre forsvinne ut av Stortinget.