Forut for pinsehelga var det snakk om at folk måtte vise hensyn til det sårbare livet i skjærgården. I Tønsberg Blad idag er en av overskriftene

«Aldri sett maken til båttrafikk».

Da lurer jeg på: Hvordan gikk det med fuglene? Er det noen som har observert noe? Var det folk ute som skulle beskytte fuglene?