Mange skadedyrfirmaer melder at rotteplagen er økende. Milde vintre fører til at en stadig større andel av «udyrene» overlever det som tidligere var kalde perioder.

– Rottene yngler både om våren og høsten. Når kulda setter inn begynner både rotter og mus å trekke inn i veggen, forteller Yngve Høvig, som er bygningsskadesjef i Frende Forsikring.

– En tommelfingerregel er å doble innbyggertallet der du bor, så får du antallet rotter, sier han.

Vil inn på kjøkkenet

Skadedyrene kommer inn via åpninger i bordkledningen eller gjennom ventiler og følger rør og kabler inni veggen.

– Rotter og mus trenger ikke store åpningen, og ofte ender de opp på kjøkkenet, sier Høvig.

Rotter regnes som et av de fremste skadedyrene på verdensbasis. De kan i løpet av kort tid gjøre stor skade på boligen din.

– Vi får nesten daglig meldinger om skader som følge av mus og rotter. De er ofte uoversiktlige og kommer gjerne opp i 100.000-kronersklassen, forteller han.

Pass på at åpninger er tette. Det er anbefalt å tette alle åpninger større enn seks millimeter.

Yngve Høvig, bygningsskadesjef i Frende Forsikring

 

Skadene varierer fra mindre utbedringer til totalrenoveringer på nærmere to millioner kroner. Gjennomsnittsskaden meldes inn i vintermånedene, og er på 60.000 kroner, uttaler Yngve Høvig.

– Det følger mye lukt med døde dyr og avføring. I tillegg spiser skadedyrene alt de kommer over og ødelegger isolasjon, rør og elektriske anlegg. Ødelagte ledninger kan være brannfarlige, påpeker Høvig.

Ser du mus eller rotter på dagtid, er det tegn på et stort angrep.

– De er for det meste aktive om natten, og holder seg helst skjult. Det lureste er å varsle huseier eller kommunen, som kan sette ut gift og feller.

Forebygge selv

Oppdager du tegn til rotter og mus, som avføring, skrapelyder, spor eller lukt, er det viktig å handle raskt. Heldigvis er det mange ting du kan gjøre for å forebygge. Begynn med en runde hvor du sikrer bygningen.

– Pass på at åpninger er tette. Det er anbefalt å tette alle åpninger større enn seks millimeter, sier Yngve Høvig.

Saken fortsetter under bildet.

Du bør også holde orden rundt huset og sørge for at husholdningsavfall ikke ligger åpent. Når rottene finner noe å spise, formerer de seg. Kaster du spiselig søppel, kommer det rotter.

 – Nedfallsfrukt, fuglemat og dyrefôr er fristende også for rotter. Det er også åpne søppelspann både inne og ute.  Hold det rent og ryddig rundt deg, oppfordrer Yngve Høvig.

Dekket av forsikringen

En vanlig hus- eller fritidsboligforsikring bør dekke skader som følge av gnagere.

– Noen selskaper dekker mus- og rotteskader på standarddekningen, men mange forsikringsselskaper har dette som tilleggsdekning eller utvidet dekning som du må velge selv og betale litt ekstra for, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef i Frende.

At du har rotter i huset innebærer ikke at du har en skade, men når dyrene påfører skader eller det begynner å lukte, kan det være en forsikringssak.

– Det å få ut skadedyrene, og sørge for at alle åpninger er tettet slik at dyrene ikke kommer inn igjen, er likevel en jobb kunden selv må ta, før forsikringsselskapene starter utbedring av en slik skade, påpeker Heidi Tofterå Slettemoen. (ANB)

Bruk do-vett!

Når toalettene brukes som avfallsbøtte, fører dette til tette avløpsledninger, oversvømmelser, stopp i pumpestasjoner, økte rotteplager og forurensning av naturen. Og det fører til marin forsøpling.

Dette skal aldri i toalettet:

•        Matrester

•        Q-tips

•        Våtservietter

•        Fett

•        Baby våtservietter – uten unntak

•        Bomullsdotter.

•        Sminkefjerner (Kilde: Bergen kommune/Hold Norge rent)