Gå til sidens hovedinnhold

Skadevirkningene av trådløs teknologi må bli kjent – og det må forebygges!

Er det ikke snart på tide at våre helsemyndigheter kommer med gode råd om hvordan forebygge mer – hva alle bør gjøre mer for å opprettholde et godt immunforsvar – som er avgjørende for å kunne takle sykdommer og ikke minst virus!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Har disse virus som stadig muterer fått bedre levevilkår i vår teknologiske hverdag tro? Mange mener det! Så hvorfor er det ingen som forsker på slikt i Norge i dag? For hva er det egentlig vi har gjort de seneste år, som har gjort oss så sårbare, og hvor det også har blitt en enorm økning i sykdommer man foreløpig ikke har kunnet finne årsak til?

Jo, vi har sørget for å ta i bruk enda mer trådløs teknologi, som forårsaker enda mer kunstig, menneskeskapt pulserende stråling, elektromagnetiske felt og mikrobølger, vi mennesker ikke er skapt for å tåle – ei heller dyr, insekter og planter! Dette ifølge leger og forskere kloden rundt, som i mange år har advart om at dette vil bli en miljøkatastrofe, hvis vi ikke sørger for å gjøre reguleringer, som kan beskytte befolkningen, slik bla. Europarådet anbefalte allerede i 2011 i sin Resolusjon 1815.

Nå har myndighetene lagt opp til digitalisering, hvor alle bruker smarte mobiler, nettbrett og pc uten kabel, nye «smarte» strømmålere er satt inn i de fleste hjem, som forårsaker enda mer EMF og RF, samt mye «skitten strøm», og hvor vi har basestasjoner i vår umiddelbare nærhet av hjem, skoler, barnehager og arbeidsplasser. Tror våre myndigheter fortsatt at dette ikke kan påvirke helsa vår?

I tillegg så er 5G rullet ut i flere byer det siste året. Vi har fått «smarte byer» og tilbys «smarte hjem», og dette gir uten tvil økt «stråletåke»! Det mangler ikke på advarsler i den forbindelse, bl.a. denne Internationale appellen om stans av 5G. Hvorfor slikt hastverk her i Norge når advarslene mot teknologien er så mange? Hvorfor ingen konsekvensutredning? Tror vi virkelig at dette ikke skader oss? Hvor mye skal vi egentlig tåle av dette? Noen som vet?

Vi som har dårlige erfaringer med denne mer-strålingen bør noen lytte til, og vi må bli trodd. Det kan føre til at færre blir avhengig av helsevesenet og Nav i fremtiden! Dere kan lese om oss og våre symptomer på hjemmesiden til foreningen for eloverfølsomme, FELO.

Tidligere statsminister og generalsekretær i WHO, Gro Harlem Brundtland, har også vært fremme i mediene flere ganger, og fortalt om egne erfaringer i forbindelse med mobilstråling, og hun har formidlet sin bekymring vedrørende bruk av den trådløse teknologien, bl.a. i intervjuet Arendalsuka 2015, men også sist hos Skavlan 7. november i fjor. Hadde bare flere innsett alvoret, og skjønt at vi nå må gjøre reguleringer vedr. den trådløse teknologien så kunne vi hatt en friskere befolkning tror jeg!

Også på våre sykehus er det komme trådløse rutere på snart alle pasientrom, også hjerteavdelinger! Er dette forsvarlig når man vet om bekymringsmeldinger, opprop og appeller som forklarer hvorfor helseproblemer oppstår ved bruk av den trådløse teknologien? På sykehuset burde det i det minste være trygt å skulle komme uten å bli skadet av den trådløse teknologien!

Nå haster det å få svar på de mange spørsmål fra våre helsemyndigheter, gjerne fra FHI og/eller Helsedirektoratet. Vi trenger få vite når advarslene om helseskader ved bruk av trådløs teknologi, som vi også kan lese om i denne Kildesamlingen, vil bli tatt på alvor og føre til nødvendige reguleringer i landet vårt. Myndighetene vil vi skal forebygge mer, men da må konsekvenser ved den økte «Stråletåka» bli kjent for folk flest, slik at vi kan ta de rette valgene, ikke minst for å beskytte barn og unge!

Kommentarer til denne saken