Fra 1. januar i år ble det innført nye reglene for hvilket ansvar selger og kjøper har ved salg av bolig. I korte trekk skal selgeren dokumentere boligen bedre, mens kjøperen må bruke mer tid på å sette seg inn i denne dokumentasjonen.

– En boligselger kan ikke lenger ta generelle forbehold ved salg av eiendom. «As-is» eller «selges som den er» regelen slik vi har kjent den, er med andre ord falt bort, noe som stiller strengere informasjonskrav til selger, sier Hanna Sundby hos Privatmegleren i Tønsberg.

Dokumentasjon

Selger må altså påse at all informasjon som kan ha betydning for kjøper må på bordet – eller rettere sagt i salgsoppgaven, slik at kjøper får et best mulig informasjonsgrunnlag før budgivning.

Informasjonen må være konkret, tydelig og dokumentert. Vi vil derfor alltid og på det sterkeste anbefale en tilstandsrapport, som tilfredsstiller kravene i forskriften, utarbeides før salg, sier Sundby.

Det stilles også nå krav til godkjent tilstandsrapport for å kunne tegne boligselgerforsikring. Denne setter strenge krav til både innholdet i og utførelse av tilstandsrapporter.

Endringene skal sammen stimulere til at mer og bedre informasjon foreligger om boligene før salg. Jo mer som er avklart om tilstanden i forkant, desto mindre rom blir det for skuffelser og konflikter senere, skriver Norges Eiendomsmeglerforbund på sine hjemmesider.

Feil og mangler

Når det gjelder kjøperne, fremkommer det nå i lovteksten, at kjøperne ikke kan fremme krav om feil eller mangler der feilen er beskrevet i salgsoppgaven eller tilstandsrapporten.

Kjøperne må med andre ord lese grundig gjennom alle salgsdokumenter, sier Sundby før hun legger til:

Jeg mener at det nå er viktigere enn noen gang å bruke eiendomsmegler ved salg for i størst mulig grad å redusere risikoen for mulige mangelskrav.

Privatsalg

Hva om kjøper og selger finner hverandre på egenhånd?

Det kan være avtaler mellom familiemedlemmer, bekjente, naboer eller fremmende som har tatt direkte kontakt i håp om å få kjøpe drømmeeiendommen.

Når partene har funnet hverandre på egenhånd, er avtalen i bunn og grunn inngått. Vi bistår da med å nedfelle innholdet i avtalen ved å innhente salgsdokumentasjon som er benyttet og all muntlige kommunikasjon av betydning for avtalen, sier Eva Lisa Torkildsen, daglig leder i Megleroppgjøret AS, som har spesialisert seg på nettopp slike oppdrag.

Tilstandsrapport

Hun syns det er viktig å si at det ikke er noe krav i loven som sier at tilstandsrapport må utarbeides.

– Men når det er sagt, vil jeg allikevel anbefale det på det sterkeste. Partene er underlagt det nye lovverket hvor det ikke lenger er mulig å selge «as-is» med mindre kjøper er profesjonell. Ergo vil selger være ansvarlig i mye større grad enn tidligere. Det er svært sjelden, på tross av mange års eierskap, at selger kan informere like godt som den nye og vesentlig grundigere tilstandsrapporten vil gjøre.

Mange ønsker også å tegne Boligselgerforsikring, og da må du ha en godkjent tilstandsrapport.

Viktigheten av en forskriftsmessig tilstandsrapport er nok ikke velkjent blant folk flest enn så lenge, men alle bygningskyndige som kan levere slike rapporter vil nok også anbefale i riktig retning.