– En rekke mindre branner i vegetasjon de siste dagene viser med all tydelighet at det er tørt i år. Ha det i bakhodet om du tenner sankthansbål helt ute ved kysten på torsdag. I skog er bål forbudt og direkte uaktsomt, skriver brannsjef Per Olav Pettersen på Twitter.

Han forklarer at det særlig er gnistregn fra sankthansbålet som utgjør faren for spredning når det blåser.

– Et alternativ til eget bål er å delta på et av de mange arrangementene denne midtsommerkvelden, legger brannsjef til.

LES OGSÅ: Gladmelding til deg som skal feire sankthansaften: – Mest sol på torsdag

Brannvesenets ti bud før bålbrenning

Brannvesenet skriver videre på Twitter at i kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg og Færder kan det tennes sankthansbål under følgende forutsetninger:

• Den som tenner bålet har det totale ansvaret for bålbrenningen, og skal ha grunneiers tillatelse.

• Ha slukkemidler som vannslange/bøtter i umiddelbar nærhet.

• Vindretning og styrke må vurderes.

• Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr.

• Ikke bygg bålet for stort.

• Det er forbudt å brenne bål på bart fjell.

• Miljøfarlige, forurensende materialer og avfall er det forbudt å brenne.

• Sørg for at barn holder avstand.

• Bålet skal være fullstendig slokt når det forlates.

• Kommer bålet ut av kontroll ringer du brannvesenet på telefon 110.

– Følger man disse rådene medfører ikke sankthansbålene langs kysten noen stor brannfare i vårt område, sier brannsjef Per Olav Pettersen.

Ikke meld inn bålene på forhånd

Skal du feire et annet sted enn i våre fire kommuner må du sjekke om det er lokale forskrifter i den kommunen der du skal gjøre opp åpen ild.

På Vestfold Interkommunale brannvesenets hjemmeside skriver de at sankthansbål ikke skal meldes inn på forhånd. Verken til alarmsentralen 110 eller VIB.

– Vi regner med et stort antall mindre bål, og en eventuell oversikt med forhåndsinnmeldte bål vil ikke kunne hjelpe oss til å skille bål fra brann. Desto viktigere er det at publikum umiddelbart ringer 110 om de skulle oppdage brann, sier brannsjef Pettersen.