Personene er enten bosatt eller på besøk i Tønsberg, Færder og Holmestrand kommuner. De må også oppfylle strenge krav fra Folkehelseinstituttet (se faktaboks lenger ned i artikkelen).

Pasientene har på forhånd blitt medisinsk vurdert per telefon.

Virksomhetsleder Cathrine Aagard-Nilsen sier til Tønsbergs Blad at det er viktig at legevakta utelukkende tester personer som oppfyller Folkehelseinstituttets krav. Dette på grunn av begrenset tilgang til beskyttelsesutstyr og prøvemateriell.

Rutinene for hvem som skal testes endres imidlertid fortløpende ettersom smittesituasjonen utvikler seg.

Sju smittet

I Tønsberg, Færder og Holmestrand er det nå påvist smitte hos sju personer. Én person er innlagt ved Sykehuset i Vestfold.

Tirsdag kveld kunne Folkehelseinstituttet opplyse at totalt 277 personer i Norge har testet positivt på viruset.