Jeg er selvfølgelig helt enig i at matprisene er satt under høytrykk den siste tiden, men jeg er ikke så sikker på at forslaget tjener saken! Forhandlingene matkjedene har med sine leverandører er godt pakket inn, og kan slå forskjellig ut i avtaler fra år til år, men det er viktig at det er en åpen forhandlingsrett.

Skulle det komme en overformynder (staten) og blande seg inn mellom partene i forhandlingsretten med lovanvendelse, vil det svekke kjedenes tilstrebing på riktige prisfastsettelser, og prisene kan stige, stikk imot hensikten.

Jeg tror bransjen er klar over at konkurransen er stor i markedet, og at prisene kan være noe forskjellige, litt avhengig av avtaler (med leverandørene) som kjedene speiler av i en prisfastsettelse på varen.

En må være klar over at butikker og kjeder har også et kostnadsspørsmål med servicen, reklamen og kundeoppfølging, utvalg av varer ferskvaredisk osv., som også er med på å fastsette prisene. Det er jo fritt hvor en vil handle (etter priser og servicen).

Det er vel ikke lenge før vi får reguleringer på kleskjeder, skobutikker, sportsforretninger osv., med begrenset rett for kjedene til selv å bestemme og regne ut fastsettelse av priser.

Nei dessverre, det bør være den sterkestes rett til å forhandle frem pris før innkjøpet skjer til kjedene. Det er litt av den frie demokratiske måten, så lenge de retter seg etter lover og regler fastsatt av myndighetene, med skatter og avgifter. Når det gjelder reguleringer mellom leverandører og kjedene i matkonseptet, tror jeg regjeringen bør tenke seg om to ganger.

Det er bedre for myndighetene å åpne for nye etableringer av matvarekjeder, som på den måten kan skape en mer sunn konkurranse som presser prisene ned på mat, og som motvirker den prisgaloppen vi ser i dag.