Er det ikke på tide at myndighetene (og det norske folk) setter spørsmålstegn ved at det norske samfunn skal stille seg åpent for kanskje å ta imot opptil 100.000 i forbindelse med Ukraina-krigen, jf. statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) uttalelser. Før og etter pandemien diskuterte Stortinget om grensene for flyktninginntak var forsvarlige med 2.000 flyktninger, eventuelt 2.500 – og senere 8.000 – 10.000 flyktninger.

Etter hva jeg husker, var det en het debatt den gang om hvor mange det var forsvarlig å ta imot. Nå er det plutselig ingen grenser. Forståelig, men..

Støre mener at det norske samfunn må ta imot 100.000 og kanskje mer hvis denne forferdelige krigen fortsetter. Etter min mening blir kommunenes kapasitet sprengt, de vil ikke klare å innfri dette pålegget. Dette vil igjen gå ut over de aller svakeste i vårt land og sprenge kommunenes økonomi på lengre sikt.

Det er jo ingen som er uenige i at vi må hjelpe disse stakkars flyktningene, men ett sted mener jeg grensen må gå. Hva med Syria-flyktningene, som lever i kalde telt på denne tiden av året? Vi bør hjelpe flyktningene der de er, og ikke være så naive at vi ikke ser belastningene som blir påført kommunene med så store flyktninginntak. Flyktningene skal integreres i det norske samfunn, med språkundervisning, sosiale rettigheter og arbeidsplasser.

Undertegnede mener at et antall av 100.000 flyktninger er uansvarlig. Vi må huske på at vi har mange norske innbyggere som lever på et lavmål. Enslige kvinner med barn, syke, pensjonister osv. i disse tider med høye priser på strøm, mat og drivstoff og en rente på full fart oppover. Et flyktninginntak på 20.000 kan forsvares, men ikke mer. Blir det flere, vil de svakeste i samfunnet være med og betale prisen.. Vi vet jo heller ikke hvor lenge denne krigen vil vare, den kan påføre oss en økonomisk nedgang verden aldri har sett maken til. Det er sikkert mange som vil mene at jeg har et egoistisk syn på vegne av Norge, og at jeg overdriver konsekvensene en større flyktningtilstrømning vil få. Men jeg mener politikere må gå grundig til verks for å bedømme hva som er et forsvarlig inntak av flyktninger til Norge. Det er bedre å være føre var enn etter snar.