Ja, så er sirkuset i valgkampen over, og sirkuset fortsetter med forhandlingene om hvem det enkelte parti skal samarbeide med, for å få makten og posisjonene til å fremme sitt partis politiske saker.

Mye positivt har vært gjort i Tønsberg de siste årene med en fantastisk ordfører som har styrt skuta og representert Tønsberg kommune på en god måte!

Innbyggerne i Tønsberg venter enda mer av de nye folkevalgte. Penger er alltid avgjørende for hva en kommune kan utføre med sine disposisjoner og et mål for en rettferdig fordeling i samfunnet.

Dette er vanskelig med et underskudd som skal dekkes inn på bekostning av andre oppgaver i kommunen!

Skal det nye kommunestyret i Tønsberg i sitt samarbeide med andre partier gjennomføre alle løfter fra valgkampen, må de nok ty til betydelige statlige overføringer, som igjen begrenser seg med den sittende regjeringens politikk når det kommer til overføringer til kommunene!

Jeg håper de som skal styre den nye storkommunen får det til. Ikke minst at syke og gamle får sin del av pengesekken.

Store gigantiske prosjekter vil sannsynligvis gi budsjettsprekker: Ny svømmehall (istedenfor å pusse opp den gamle), brua fra Nøtterøy til fastlandet og utbyggingen av Kaldnes suger skattepengene ut av felleskassa. Dette går mest sannsynlig ut over gamle og syke.

Disse store prosjektene burde ordførerkandidat Anne Rygh Pedersen fra Arbeiderpartiet være for god til å sette det opp mot de svakeste i samfunnet.

P.S Rådmannen anbefaling til bystyret for inndekning av underskuddet på 60 millioner bør følges i den utstrekning at det ikke går utover de svakeste i samfunnet. Så vil jeg til slutt be kommunen om ikke å ikke glemme rusrelaterte saker og barnevernssaker som er viktige prioriteringer i et fremtidig budsjett.