Skal vurdere om skolestarterne får besøke skolen likevel

Politikere og foreldre reagerer på strenge koronatiltak for 6-åringene.