Gå til sidens hovedinnhold

Skallevold – miljøfiendtlig friluftsområde

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

100 i døgnet, busser på gamle og smale veier som klassifiseres som asfalterte kjerreveier. Rygging, utforkjøring, tuting, risting i hus og ødelagte fasader, barn som blir presset av veien og syklende som kjører med hjertet i halsen – det er nå hverdagen til oss beboere på Skallevold, Brekke og Ringshaug.

Alt i miljøet og bærekraftens ånd. Tønsberg kommunes og fylkets behov for å tjene penger trumfer alt, derfor er det ikke lenger så viktig med trygge grønne friluftsområder, stille nabolag eller trygge skoleveier.

Trafikkforholdene på Skallevold er utfordrende, spesielt etter endringer i bussrutene i 2018. Da ble bussrutene endret til pendelruter, og avgang hvert 10. min. På vei av 4,05 m bredde sier det seg selv at busser i begge retninger ikke klarer å komme forbi hverandre. Bussens bredde er 2,25 m. Det oppstår ofte ekstremt farlige trafikksituasjoner. For dem som bor langs denne nye rutetraseen er belastningen med støy stor. Gamle busser med utdaterte gassmaskiner freser forbi i et intervall som er likt med Oslos sentrumsruter.

Skallevoldveien fra Brekke og ned til Skallevold er smal og utfordrende for gående og syklende, og det er ingen veiskulder å flytte seg til. Her er 40 km/t, men ingen fartsbegrensende tiltak, mye gjennomgangstrafikk og det kjøres fort. Vi opplever at bussene må rygge, og kjøre utenfor veien når de møter hverandre her, og det oppstår flere ganger daglig. Veiskulderen kjøres ned og det er dype hjulspor langt utenfor asfalten. På denne veistrekningen passerer nærmere 100 busser i døgnet – de fleste tomme for passasjerer, mange skal bare til endestasjonen for å snu uten å være i trafikk og kjøre 6 km inn til terminalen i byen ved ruteslutt.

Dette er ikke en bærekraftig bussrute som krever et minimums antall av passasjerer og et Co₂/Nox regnskap som står i forhold til hverandre. Krydrer vi på toppen av dette med ødeleggelse av et sårbart strandmiljø, med planlagte buss stasjoner, er det helt uforståelig at våre «miljøvennlige» politikere ikke setter foten ned og stanser dette prosjektet.

Det oppleves uriktig at en interkommunal rute (116 AB går til Færder kommune) skal ha endestasjon/knutepunkt på skallevoldstranden. Hvorpå beboere opplever trafikkstøy og trafikkfarlige situasjoner fra store busser i tidsrommet kl. 0533 til kl. 0030 fordi VKT har en kommersiell målsetting om økt bruk av busstilbudet (Ref. Uttalelse fvkt.no, ref. VKT kampanje på alle busser «badebussen»). Dette oppleves som et risikofylt eksperiment som beboere i område må bære alene.

Vi har fått opplyst at dette er en midlertidig løsning, med maks tid fram til ny reguleringsplan som skal vedtas i høst. I reguleringsplan fra 2009 er vedtatt å bygge gang og sykkelveier i området. Evalueringen er klar, man må finne andre løsninger. Kommunen har mottatt flere klager fra skoler og barnehager i området. Men hva skjer? Hvordan har det seg at man innfører en bussrute som bare medfører belastninger for alle FØR behovet er der eller hensynet til miljøet er ivaretatt? Noen må svare oss på det!!

Kommentarer til denne saken