Gå til sidens hovedinnhold

Skattelette til folk flest – ikke bare til de «rikeste»

Artikkelen er over 2 år gammel

Norge går bra og styres godt. Det var registrert 63 400 helt ledige hos Nav ved utgangen av mai, tilsvarende 2,3 pst. av arbeidsstyrken. For Vestfold og Telemark Fremskrittsparti gir disse tallene grunnlag for fortsatt vekst i økonomien og gode offentlige tjenester.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstresiden og kommunistene i Norge syter og klager over skattelettelser som bare har gått til de «rikeste». Det er feil! Skatte- og avgiftslettelsene i stor grad har gått til vanlige folk. Totalt har Frp og regjeringen redusert skatter og avgifter med om lag 25 mrd. kroner. Det som er prioritert er skatte- og avgiftsendringer som styrker vekstevnen i økonomien, letter omstillingene og skaper nye arbeidsplasser.
 

Arveavgiften er fjernet, og dette gir mulighet for formuesoverføringer til neste generasjon uten at man føler seg ranet. En stemme til Ap, SV og kommunistene i Rødt gir støtte til å gjeninnføre «arveskatten».

LES OGSÅ: Velferdsmiks vs. profittriks

Store grupper av befolkningen har fått skattelettelser. Om lag halvparten av personskattelettelsene med Frp i Finansdepartementet har gått til personer med inntekt under 600.000 kroner. En vanlig familie med to fulltidsinntekter vil med statsbudsjettet for 2019 betale om lag 10.000 kroner mindre i skatt enn i 2013. Sammenlagt for alle årene i regjeringsperioden har denne familien fått redusert skatteregningen med om lag 39.000 kroner sammenlignet med skattereglene under den rødgrønne regjeringen.

LES OGSÅ: EU overstyrer bompengedebatten

Lavere eiendomsskatt med Frp
 

For Vestfold og Telemark Frp er eiendomsskatt en viktig sak. Vi har fått gjennomslag for lavere eiendomsskatt på folks hus og hjem. Folk investerer i bolig og hytter av hensyn til egen families velferd. Derfor bør ikke boliger ses på som skatteobjekter på lik linje med andre investeringer. Maksimal eiendomsskattesats er vedtatt redusert fra 7 til 5 promille fra 2020. Verdsettelsen skal ikke kunne være høyere enn 70 prosent av markedsverdi. I Granavolden-erklæringen slås det dessuten fast at maksimalsatsen i eiendomsskatten skal videre ned til 4 promille.

En viktig sak i lokalvalget er for Frp å få begrenset skattelystne politikere i å taksere boliger og eiendommer så høyt som mulig, for å dekke opp virkningen av den reduserte satsen. Det er velgerne som setter sammen kommunestyret. Er du opptatt av lavere eller ingen eiendomsskatt er Frp partiet for deg.

LES OGSÅ: Høyre fortrenger virkeligheten
 

Alderspensjonister som gruppe har under denne regjeringen fått en samlet lettelse på over 4 milliarder kroner, hvorav drøyt 2 milliarder kroner kan tilskrives formuesskattelettelser. Minstepensjonister uten andre inntekter og formue betaler ikke skatt, og kan derfor ikke få skattelettelser. Enslige minstepensjonister har isteden fått økt pensjonen med 8.000 kroner, og fra september 2019 får enslige minstepensjonister igjen en ekstraordinær økning på 4.000 kroner. Det betyr 1000 kroner ekstra per måned og 12.000 kroner på årsbasis.


LES OGSÅ: Høyre har ikke valgflesk på menyen!

Mindre skatt for ungdom

Ungdom og studenter er normalt ikke særlig rike. Heldigvis har frikortgrensen økt med 15.000 kroner til 55.000 kroner, slik at det ikke betaler skatt før denne grensen nås. Det kommer særlig ungdom og studenter til gode.
 

Arbeiderpartiet foreslo før jul å øke skatter og avgifter med 10,3 milliarder kroner bokført. Senterpartiet foreslo å øke med 2,5 milliarder kroner påløpt og 4,3 milliarder kroner bokført, mens SV foreslo økte skatter og avgifter på 21,7 milliarder kroner påløpt og 18 milliarder kroner bokført. Slike økninger vil gjøre det dyrere for alle som bor i Norge.

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.