TØNSBERG: – Dette er en naturlig utvikling av situasjonen som har oppstått, sier Tore-Jan Aas, styreleder i Viken Aurora som er morselskapet til Tønsberg Taxi.

Han forteller at Danielsen sa opp stillingen sin på fredag etter at uenigheten mellom ham og styret har tilspisset seg de siste par månedene.

– Han fant det vanskelig å fortsette. Det er uenighet mellom ham og styret om veien videre. Det beste for ham og selskapet var at han sa opp sin stilling, sier Aas.

– Hva går denne uenigheten ut på?

– Den handler om strategien videre og også hvordan man håndterer den daglig driften, sier Aas, uten at han vil utdype det nærmere.

Tønsberg Taxi har hatt en klar vekststrategi om å bli et stort nasjonalt selskap innen drosjenæringen. De kjøpte opp tre drosjesentraler i Trøndelag, Buskerud og på Romerike og dannet konsernselskapet Viken Aurora AS. Danielsen har sammen med konsernets advokat Dag Sverre Aamodt hatt en sentral rolle i denne ekspansive strategien.

Aamodt slutter

Dag Sverre Aamodt sluttet i selskapet på torsdag.

– Han har sluttet av egen vilje som følge av en konflikt som ennå ikke er løst. Men vi forsøker å komme til en enighet, sier Aas.

Aamodt kjenner seg ikke helt igjen.

– Jeg opplever at jeg fikk beskjed om å gå på dagen. Det protesterer jeg på. Det ender nok i retten, med mindre vi blir enige, sier Aamodt.

Tønsbergs Blad har tidligere skrevet om at Aamodt forhandlet seg fram til svært gode vilkår. Blant annet en årslønn på 1,2 millioner kroner i 80 prosent stilling som som juridisk direktør i Viken Aurora AS.

Ifølge styreleder Aas hadde ikke dette noen med konflikten å gjøre, men han innrømmer at pengene selskapet nå slipper å utbetale kommer godt med.

- Høye lønninger

– Både konsernsjef og advokat har hatt relativt høye lønninger. Så dette frigir lønnsmidler. Det er sannsynlig at vi ikke trenger en konsernadvokat fremover og kan omdisponere pengene, sier Aas, og fortsetter:

– Vi kommer til å se på hele organiseringen i og med det skjer såpass store endringer i ledelsen, sier Aas.

Også tidligere investeringer og aktiviteter skal under lupen.

– Vi synes vi har gjort stort sett fornuftige investeringer. Men vi skal gå gjennom alt som er gjort og får en skikkelig oversikt og vurdering. Men umiddelbart har vi ikke noen planer om store endringer, sier Aas.

– Har dere hatt litt lite oversikt før?

– Vi har ikke alltid følt oss helt orientert. Kommunikasjonen mellom styre og administrasjonen kunne ha vært bedre til tider, sier Aas.

Problemer med å ferdigstille drosjebua på Farmannstorvet har ikke noe sammenheng med ledelsens avskjed, ifølge Aas.

– Vi tenker at det var litt uheldige omstendigheter som gjorde at vi ikke fikk finansieringen på plass. Det er ikke noe vi vil laste noen for, sier Aas og forteller at drosjebua er ikke oppe før vinteren.

– Styrket ut av det

Ass tro at de store endringen vil føre selskapet trygt videre.

– Jeg er helt trygg på at framtiden er lys og at vi kommer styrket ut av dette. Danielsen har vært leder her i ti år og har gjort en god jobb i mange år. Men jeg håper og tror at en ny leder vil se ting med nye øyne, vil være et friskt pust som kan bidra positivt.

Tønsbergs Blad har, tross gjentatte forsøk, ikke lykkes i å få en kommentar fra Per Morten Danielsen i sakens anledning.