Slottsfjellsmuseets avtroppende direktør Lena Fahre forlot nylig jobben med å kaste ut en brannfakkel: Hvor skal et museum med det originale Klåstadskipet og Oseberg Vikingarvs kopier av skip, båter og øvrige vikingtidsgjenstander plasseres?

Spørsmålet ble ytterligere aktualisert av Tønsberg Arbeiderforenings storstilte gave på 10 millioner kroner til museet. Gaven er knyttet til en ny skipshall ved selve museet. Forhåpentlig er dette ikke betingelser som er hugget i stein. Da går man glipp av en historisk mulighet.

Vist i 92 land

Forrige helg arrangerte vi vår femte vikingfestival. Blant mange innslag var også den britiske filmskaperen Jeremy Freestones visning av TV-filmen OSEBERG på Brygga kino. Så langt er filmen vist i 92 land! Vi er ubeskjedne nok til å ta med følgende sitat fra samme Freestone:

«Attraksjonen gjengen i Oseberg har skapt i vannkanten er i en klasse for seg selv.»

«Hvor ellers i verden kan du se noe slikt?» tilføyde hans kollega, arkeologen og programlederen Tim Sutherland. Og det som gjør Tønsbergs vikingformidling unik, er at her – og bare her – kan publikum selv delta, både i arbeid og ute med skipene. Vikingodden er ikke et dødt museum, det er historie i praksis.

Legg så til at vikingaktivitetene i Tønsberg de siste ti årene har hatt besøk av over 40 TV-selskaper fra hele verden, så får man en forståelse av hvor stor gjennomslagskraft begrepet viking har ute i verden.

En viktig del av arbeidet vårt har som mål i ivareta og styrke kunnskaper om tradisjonshåndverk; fra båtbygging og smiing til grindbygg, veving og andre tekstilhåndverk. Det har vi langt på vei lykkes med. Noen eksempler:

• Vår første båtbyggerlærling var ferdig utdannet i mars.
• Vår første smedlærling startet sin lærebane i juli.
• Som følge av opparbeidet kompetanse får våre båtbyggere/tømrere nå også eksterne oppdrag, så som porttårn og palisadeverk (Midgard), reparasjonsarbeid (Kanalbrua), prambygging (Knattholmen leirsted), restaurering av en eldre ketsj og reparasjoner på «Berntine». Samt vikingskipet Haakon Haakonsson, som er kommet fra Bergen for reparasjon.

Dette er primært oppdrag som bare kan utføres i nær tilknytning til sjøen.

Forutseende fylkespolitikere bevilget mandag forrige uke kr 545.000 til Vikingodden. Dette som svar på en fellessøknad fra Tønsberg kommune og Oseberg Vikingarv. Midlene er øremerket et forprosjekt for formidlingsbygg på Vikingodden.

Det er de samme fylkespolitikerne som tidligere i år lanserte ideen om å flytte det originale Klåstadskipet til et nytt formidlingsbygg på den samme Vikingodden. De har med andre ord forstått hvilket potensial en vikingattraksjon i hjertet av byen har. Det samme håper vi at Vestfoldmuseene/Slottsfjellsmuseets nye ledelse vil gjøre. Sammen kan vi utrette storverk! Men da må vi ikke skusle bort kreftene på en dragkamp om lokalisering. Vår virksomhet er vannbåren, og kan rett og slett ikke flyttes opp i byen.

Positiv utvikling

Det skjer andre spennende ting rundt Tønsberg havn for tiden. Pæling til en ny bryggepromenade er i gang på Kaldnessiden. Etter hvert vil 110 meter av den gamle Tønsberg Reperbane ble gjenoppført, begge deler i regi av Tønsberg Kystkultursenter. De, og de øvrige maritime kulturmiljøene i havna samarbeider tett i Tønsberg Maritime Kulturforum, med fokus på Tønsbergs 1200 år sammenhengende maritime historie. Det er ganske unikt i norsk sammenheng. Her inngår naturligvis også Oseberg Vikingarvs virksomhet som et viktig innslag i det nye, attraktive havnebildet.

Vi har vært åpne på at vi gjerne samarbeider med Slottsfjellsmuseet om et vikingsenter på Vikingodden, hvor museet kan stå for drift og formidling av selve senteret, mens frivilligheten står for håndverk og drift av skip. Det forutsetter imidlertid at vi forblir der vi er, at vi bokstavelig talt ikke gir en unik mulighet på båten. Skip trives best med vann.