Dette er et brudd på bestemmelsene om inngrep i strandsonen, ødeleggelse av marint miljø, og det er et irreversibelt inngrep i svaberg og geologi som tar en istid å rette opp.

LES OGSÅ: Sprengte populært fiskeskjær ulovlig. Flere måneder senere prøver firmaet nå å få feilen godkjent. Det er bare ett problem ...

At vedkommende søker om ettergodkjenning, provoserer meg voldsomt, og jeg forventer at det politiske miljøet Venstre i Færder er en del av setter foten ettertrykkelig ned i denne saken. Dette bør politianmeldes, og det må sette krav om oppretting og gjenoppbygging av skjæret slik naturmangfoldloven hjemler.

Ja, jeg vet det ikke blir et pent skjær, men poenget er at det ikke skal være mulig å ta seg til rette og slippe unna med en bot som for noen er lommepenger og verd ulovligheten. Det bør settes en kort frist for gjenoppretting, med betydelige dagsbøter ved forsinkelser.

Her må det settes en skikkelig standard for å gi et signal til omverden om hvilken presedens som gjelder i Færder kommune. Det er ingen menneskerett å kunne kjøre en hvilken som helst stor båt nærmest inn på hyttetrappa. Tilpass båten til naturgitte forhold der du har valgt å slå deg til – ikke omvendt. Ønsker du større båt enn det naturen gir rom for der du holder til, så lei deg en båtplass i en båtforening istedenfor å gå løs på naturen med dynamitt!