Mange av dem som ble skutt og gravlagt her ga sitt liv for den friheten vi har idag! Gravene ble åpnet, og likene identifisert etter krigen, og deretter sendt til de avdødes respektive hjemsteder for å bli gravlagt der.

Undertegnede kom ifjor ut med en bok om min onkels deltagelse i Milorg under krigen, hvor jeg understreket betydningen av minnesmerker som bør bevares for ettertiden i den hensikt å hedre alle dem som ga sitt liv for friheten, og at disse grusomhetene aldri må glemmes.

Før tyskerne gravde igjen gravene etter at de hadde skutt dem, la de i flere sekker med saltlake for at likene skulle oppløses raskere. Det betyr at noen av levningene kan ha vært igjen i gravene under oppgravingen.

At Forsvaret har så liten respekt for dem som ga sitt liv for vår frihet med denne nedhuggingen og raseringen av området, må få et etterspill! Etterkommere av dem som ble skutt, kan ta kontakt med undertegnede for at vi kan samle oss om en erstatningssak mot Forsvaret. Jeg vil selv ta kontakt med advokat idag angående denne saken!