Disse elevene går på en dysleksivennlig skole

LESER OG LESER: Andreklassingene ved Oserød skole er vant til å bruke lese-apper og å lese sammen i grupper. Nå er skolen sertifisert som dysleksivennlig. Ifølge leseveileder Cathrine Ness (til venstre) og rektor Lill Kristin Høier Sandvik handler det om å ha systematikken på plass.

LESER OG LESER: Andreklassingene ved Oserød skole er vant til å bruke lese-apper og å lese sammen i grupper. Nå er skolen sertifisert som dysleksivennlig. Ifølge leseveileder Cathrine Ness (til venstre) og rektor Lill Kristin Høier Sandvik handler det om å ha systematikken på plass. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

På denne skolen er det stor sjanse for at elever med dysleksi blir oppdaget tidlig, og får den tilretteleggingen de trenger. Det er fint for alle skolens elever.

DEL

NØTTERØY: For et år siden søkte Oserød skole om å bli dysleksivennlig skole. Nå kan de skru plaketten opp på veggen som første dysleksivennlige barneskole på Nøtterøy.

Dette er stort for oss, sier rektor Lill Kristin Høier Sandvik.

Denne uka tok hun imot Adam Tumidajewicz fra Dysleksi Norge, og Laila Brandsdal Johnson fra Dysleksi Vestfold. De hadde med seg det håndfaste beviset på at Oserød skole har det som skal til.

– Hvis jeg skal oppsummere hva dysleksivennlig skole er, så vil jeg si at det handler om bevissthet og trygghet. Og om å ha et sikkerhetsnett i møte med barn som strever, sier Adam Tumidajewicz.

Systematisk lesing

Cathrine Ness er lærerspesialist og leseveileder, og var den som tok initiativ til å gjøre Oserød skole dysleksivennlig. Hun mener en dysleksivennlig skole skal ha både kompetansen og systematikken som gjør at man både kan avdekke vansker tidlig, og tilpasse godt.

– Vi så at vi hadde mye på plass allerede for å tilfredsstille kravene. Men vi ønsket å komme enda nærmere målet om en god skolehverdag for dem som strever. Vi ønsker å ha et inkluderende og aksepterende miljø. Dessuten vil vi fange opp de som sliter tidlig, sier Ness, som er kontaktlærer i andretrinn.

Annenklassingene er vant til å bruke ulike apper i leseundervisningen. De gir uttrykk for at de liker å lese for hverandre i mindre grupper av gangen, noe de gjør regelmessig.

– Og det er fint å lese for en voksen, sier de.

– Lærerne  har allerede etablert en veldig systematisk leseopplæring på trinnet, sier rektor Lill Kristin Høier Sandvik, og legger til at alle trinn på skolen tilrettelegger for intensive lese- og skrivekurs.

BEVISET: Denne uken fikk Oserød skole beviset på at de er en dysleksivennlig skole. Fra venstre lærerspesialist og leseveileder Cathrine Ness, rektor Lill Kristin Høier Sandvik, Adam Tumidajewicz fra Dysleksi Norge  og Laila Brandsdal Johnson fra Dysleksi Vestfold.

BEVISET: Denne uken fikk Oserød skole beviset på at de er en dysleksivennlig skole. Fra venstre lærerspesialist og leseveileder Cathrine Ness, rektor Lill Kristin Høier Sandvik, Adam Tumidajewicz fra Dysleksi Norge og Laila Brandsdal Johnson fra Dysleksi Vestfold. Foto:

Hjelper alle barn

Etter at skolen tok kontakt med Dysleksi Norge i fjor, kom organisasjonen til skolen.

– De kom og snakket med lærerne, ledelsen, elever, FAU og noen foreldre. I etterkant fikk vi en rapport som bekreftet hva vi hadde gode rutiner på og hva vi måtte ta tak i i det videre arbeidet, forteller rektor.

Nå har alle pedagogene ved skolen hatt en kursdag med Dysleksi Norge.

– Vi vet at vi som er en stor skole med 400 elever, skal ha flere barn med dysleksi og nå skal vi lære mer om hvordan vi finner disse barna. Vi ønsker mer kompetanse slik at vi kan oppdage dem tidligere, sier hun.

Der skolen ser at det er mistanke om dysleksi, henvises det raskere til PPT nå enn tidligere.

- Vi er opptatt av at det nå i større grad skal etableres et system for alle, sier hun, og fortsetter:

– Dette kommer alle barna til gode. Vi ønsker å sikre at alle elevene får en best mulig lese- og skriveopplæring, samtidig som vi hever kompetansen på de spesifikke språkvanskene, Høier Sandvik.

Artikkeltags