Avvik ved Volden skole er rettet opp

Tidligere i år fikk Volden skole sju merknader og tre avvik etter besøk fra Miljørettet helsevern i Vestfold.