Nå er det klart hvem som blir de nye rektorene på Kongseik, Sem og Byskogen skole

Kommunaldirektør for oppvekst, kultur, idrett og folkehelse, Mette Vikan Andersen, mener de nyansatte er blir en del av et godt lag som skal jobbe sammen for det beste for skolene.