– Det er viktigere å ta imot elevene skikkelig enn å dele ut papirer første skoledag

TETT PÅ: –  Det gir trygghet å se at det står en lærer og tar i mot i skolegården, sier tiendeklassing Tiril Kristine Knotten. Revetal ungdomsskole jobber intenst med læringsmilljø, forteller rektor Mona Elisabeth Larsen (til venstre) og inspektør May-Bente Janssen.

TETT PÅ: – Det gir trygghet å se at det står en lærer og tar i mot i skolegården, sier tiendeklassing Tiril Kristine Knotten. Revetal ungdomsskole jobber intenst med læringsmilljø, forteller rektor Mona Elisabeth Larsen (til venstre) og inspektør May-Bente Janssen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Alle elever en trenger en god skolestart. Derfor mingler rektor Mona Elisabeth Larsen og de andre voksne på Revetal ungdomsskole med elevene i skolegården første skoledag.

DEL

– Det gir en trygghet å se at det står en lærer der, sier tiendeklassing ved Revetal ungdomsskole, Tiril Kristine Knotten.

Hun har akkurat blitt tatt imot av rektor Mona Elisabeth Larsen og inspektør May-Bente Janssen første skoledag. Begge iført gule refleksvester.

For halvannet år siden slet Revetal ungdomsskole med høye mobbetall og dårlig trivsel. Så ble de med i et Læringsmiljøprosjektet i regi av Læringsmiljøsenteret i Stavanger, og har begynt å tenke nytt.

Bygger gode klasser

– Fokuset vårt har gått fra å dele ut bøker og papirer til å bygge en god klasse. Relasjoner er det viktigste, sier rektor Larsen.

Resultatene har ikke latt vente på seg.

– Elevundersøkelsen viser at vi har snudd de høye mobbetallene. Det er vi veldig fornøyde med og stolte av, sier Larsen.

Læringsmiljøprosjektet

■ Rettes mot skoler med høye mobbetall over tid, målt i Elevundersøkelsen.

■ Hovedmål er å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbingen

■ Først gis opplæring i å avdekke og stoppe mobbing.

■ Deretter følger forebyggende arbeid med fokus på klasseledelse, skole-hjem samarbeid og organisasjonsutvikling

■ Deltakerne får to veiledere og minst 2 besøk pr semester

■ Skolene får opplæring for hele personalet

■ De får veiledning for en arbeidsgruppe med skolens ledelse, representanter for personalet, skoleeiere og PPT.

■ Foresatte og elever involveres

■ Utdanningsdirektoratet arrangerer 3 samlinger på nasjonalt plan.

Kilde: Læringsmiljøsenteret

Å skape gode relasjoner og å forebygge mobbing starter fra det øyeblikket elevene setter sin fot i skolegården. Men det må selvsagt mer til enn et stort oppmøte av voksne med gule vester. Gjennom hver dag, hele året, jobber lærere og elever med å skape gode relasjoner og forebygge mobbing.

– Dette er et arbeid som må gjøres systematisk, i hver time, i hver  klasse, sier Larsen.

– Vi har fått gode verktøy for å avdekke mobbing og vi legger vekt på klasseledelse. Det dreier seg blant annet om hvordan læreren observerer i klassen og en bevissthet på hva som skaper trygghet og nær relasjon, sier inspektør May-Bente Janssen.

MANGE VOKSNE: – Relasjon er viktigere enn papirer, sier rektor Mona Elisabeth Larsen.

MANGE VOKSNE: – Relasjon er viktigere enn papirer, sier rektor Mona Elisabeth Larsen. Foto:

– Tør å snakke sammen

Å skape fellesskap blant både elever og lærere, samt å få respekt for hverandres styrker og forskjeller er noe av det skolen jobber med.

Andre ting som gjøres for å skape bedre relasjoner og miljø er blant annet:

■ Drar en skoledag på teambuilding for klassene

■ Bevisstgjør alle på at de har ansvar for mer enn seg og sitt

■ Jobber med felles holdninger

■ Arrangerer god nok-dager, i fjor fortalte artist Christian Ingebrigtsen om å være mobbeoffer

■ Gjennomfører ikke-anonyme spørreundersøkelser der man kartlegger klassemiljøet, slik blir læreren bevisst på hvem som er populære, hvem som mangler venner osv.

■ Kollegastøtte, ingen står alene

■ Utarbeidet felles kjøreregler, blant annet for inspeksjon

– Vi har tort å snakke sammen om hva som er utfordrende, forteller rektor Mona Elisabeth Larsen.

Hun mener det er et av suksesskriteriene.

Snart på egen hånd

Revetal ungdomsskole har et halvt år igjen i Læringsmiljøprosjektet. Når det tar slutt ved nyttår, mener Larsen at de vil klare å fortsette det gode arbeidet på egen hånd.

– Nå har vi laget så gode felles rutiner og systematikk at vi fortsatt skal klare å skape et godt læringsmiljø og lave mobbetall, sier Larsen.

Artikkeltags