Gå til sidens hovedinnhold

På denne skolen skal ingen føle seg utenfor

Artikkelen er over 5 år gammel

Presterød ungdomsskole har satt seg høye mål: Ingen skal mobbes og ingen skal føle seg utenfor. Det er lærere og elever enige om.

TØNSBERG: – Vi har gode resultater på elevundersøkelsene våre, og lite mobbing på skolen. Målet er at ingen skal mobbes, og ingen skal føle seg utenfor, sier rektor Steinar Strand Jensen på Presterød ungdomsskole.

Presterød startet skoleåret med fokusuke mot mobbing og utenforskap. Uken ble avsluttet med fakkeltog og appell av elevrådsleder Iril Bergan. Hun påpekte at det ikke er opp til en spiller å vinne kampen på banen. Det samme gjelder  på skolen:

– Alle som spiller på et lag må bidra hvis laget skal vinne. På samme måte må alle gjøre sitt for å stoppe mobbing, sa hun i sin appell.

 

– Hva konkret kan du gjøre for å hindre at noen føler seg utenfor?

– Jeg kan gå bort til en som er alene og si hei, og kanskje introdusere han eller henne for noen av mine venner. Det er ikke så vanskelig, mener Iril Bergan.

I forbindelse med fokusuken ble også et manifest mot mobbing og for godt skolemiljø undertegnet.

Et puslespill

Rektor beskriver skolens arbeid for skolemiljø som et puslespill med mange brikker.

– Fokusuka er en brikke. Vi har ulike tiltak gjennom skoleåret, som klasseturer og skolefrokoster, og klassens time. Nytt denne høsten er den ikke-anonyme elevundersøkelsen, sier han.

Presterød er den første Tønsberg-skolen som tar i bruk den ikke-anonyme elevundersøkelsen. Skolen deltar også i et prosjekt sammen med Læringsmiljøsenteret i Stavanger, og bidrar i et idéhefte fra Læringsmiljøsenteret. Hanna Lunde og Jacob Stenersen, begge niendeklassinger, er med på arbeidet. De mener fokusuka og andre tiltak har en effekt på miljøet.

– Det er lurt å ha fokus-uke. Det åpner opp øynene våre litt, og minner oss om at alle kan bidra for at flere skal ha det bra, sier Hanna Lunde.

Jacob Stenersen trekker fram julelunsj som et tiltak for bedre klassemiljø.

– Da sitter vi sammen og spiser, i stedet for at alle setter seg sammen og spiser med dem de pleier å være sammen med. Da blir vi minnet på at vi kanskje kan bry oss om flere enn de vi er sammen med til vanlig, sier Stenersen.

– Litt rart i starten

I den ikke-anonyme spørreundersøkelsen blir elevene bedt om å navngi hvem de synes bidrar til et godt klassemiljø og hvem de synes skaper uro. De skal navngi hvem de er sammen med, og hvem de kunne tenke seg å være mer sammen med.

– Det var litt rart første gangen, medgir Iril Bergan.

Rektor mener undersøkelsen har gitt lærerne helt konkret kunnskap om klassemiljøet i hver enkelt klasse.

– Nå vet mer. Tidligere måtte vi nøye oss med å synse. Nå har vi et tydeligere bilde, sier rektor.

Sosiallærer Olav Hovland sier han ofte får høre om elever som går mye alene.

– Denne undersøkelsen kompletterer den informasjonen jeg får, sier han.

Han legger til at det alltid vil være elever som ønsker litt tid alene, og at det også må være greit.

Læringsmiljøsenteret

Hanne Jahnsen fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger har jobbet sammen med Presterød ungdomsskole i et halvår. Prosjektet er initiert av utdanningsdepartementet. Meningen er at Presterød ungdomsskole skal dele kunnskapen sin med resten av skole-Tønsberg.

– Det handler blant annet om å avdekke mobbing og utenforskap, og om prosedyrer for å håndtere mobbing. Det handler også om læringsmiljø, og hvilke faktorer som reduserer mobbing, sier hun.

– Presterød ungdomsskole har vært flinke og aktive, de har kommet raskt i gang med tiltakene vi har gjennomgått, blant annet den ikke-anonyme spørreundersøkelsen, sier hun.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.