Skolekapasitet på Vear

Av
DEL

MeningerBystyret behandlet sak om detaljregulering av Firingen – 2. gangsbehandling 19.06.2019.  Venstres representanter Julia Kristoffersen og Britt Lillian Fevang stilte 27.08.2019 spørsmålet Hvordan kan kommunen si ja til å bygge 200 boliger for barnefamilier på Vear, uten å vurdere skolekapasiteten i området?

Det er enighet i bystyret om at hovedtyngden av framtidig boligbygging i nye Tønsberg kommune bør skje i sentrum og vest i kommunen, dvs. Vear, Sem, Re og Barkåker. Firingen på Vear har i mange år vært et aktuelt utbyggingsområde. Flere innsigelser har vært utfordrende å håndtere både for utbygger og kommunen. Med unntak av en innsigelse på del av området, ble detaljregulering vedtatt 19.06.2019.

Samtlige partier i bystyret mener at tilstrekkelig barne- og skolekapasitet i nærområdet er en viktig forutsetning for at barnefamilier skal velge å bosette seg på nye områder. Det er begrenset skolekapasitet på Vear i dag. For å sikre nødvendig skolekapasitet på Vear i nærmeste framtid, besluttet bystyret derfor i samme møte å øke kapasiteten ved Vear skole fra 01.08.2020 ved å anskaffe paviljonger med totalt 4 klasserom med tilhørende garderober, toaletter, grupperom og arbeidsplasser for 20 lærere. Paviljonger er en god midlertidig løsning.

Tidlig i kommende kommunestyreperiode vil kommunestyret behandle sak vedrørende framtidig barnehage- og skolekapasitet i hele nye Tønsberg kommune. I den saken bør det tas stilling til hvordan kapasitetsutfordringer skal løses på Vear og i andre deler av kommunen.

Venstre fremmet to forslag i bystyret 19.06.19. Det ene forslaget var å sende saken tilbake til administrasjonen. Det andre forslaget var å ta inn et nytt punkt i rekkefølgebestemmelsene om at utbygging av området ikke kan finne sted før barnehage- og skolekapasiteten er tilfredsstillende. Rådmannen gjorde oppmerksom på at slikt rekkefølgekrav er problematisk og kan være ulovlig. Begge forslagene ble nedstemt.

Utbygging av Firingen forventes å skje over 20 år. Det antas at utbyggingen vil medføre at det blir omkring 180 flere barn i området. Fordelt over så mange år, mener bystyret at Vear skole vil kunne håndtere slik vekst i elevtallet.

Venstres forslag vil kunne medføre at utbygging av Firingen blir forsinket. Det ønsker ikke flertallet i bystyret.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags