Gå til sidens hovedinnhold

3 av 4 studenter fikk drømmen knust av denne eksamen

Artikkelen er over 5 år gammel

Klarer du å løse matteoppgavene som avgjør om du kan bli lærer?

 • Alle eksamensoppgavene finner du i sin helhet lenger ned i saken.

Det ble mye oppstyr etter at regjeringen innførte et nytt krav om at alle som ønsket å komme inn på lærerutdanningen måtte ha minimum karakteren 4 i matematikk.

Dette helt uavhengig av om en skulle bruke livet på å undervise i matte, norsk eller historie.

Det var derimot en siste mulighet: De som ikke hadde høy nok karakter fra videregående, fikk muligheten til å gå et forkurs og ta en egen matteeksamen.

Da denne eksamen nylig ble holdt, skulle det vise seg at hele 3 av 4 strøk, resultatet er at et stort antall studieplasser på lærerutdanningen nå står tomme grunnet mangel på kvalifiserte søkere.

Regjeringen har avvist kritikken mot de nye reglene, og ment at karakteren 4 er nødvendig som lærer i alle fag - blant annet for å kunne lese statistikk og forstå sammenhenger.

Strenge krav for å få karakteren fire

Etter at det ble innført minstekrav om karakteren 4 i matematikk, altså minstekravet for alle lærere - uansett fag de skal undervise i, er følgende kunnskapsnivå i matte ikke tilstrekkelig for at du anses som egnet:

 • Studenten «behersker flere enkle, standardiserte framgangsmåter, har middels god regneteknikk og bruker delvis matematisk formspråk, viser eksempler på logiske resonnementer og bruk av ulike matematiske representasjoner»
 • Det er heller ikke nok å «bruke hjelpemidler på en hensiktsmessig måte i ulike sammenheger».
 • Å «ofte vurdere om svar er rimelige» er ikke bra nok
 • Det er ikke godt nok å «forstår flere grunnleggende begreper og viser eksempler på forståelse av sammenhenger i faget»
 • Det er heller ikke godt nok at studenten «presenterer løsninger på en forholdsvis sammenhengende måte med forklarende tekst og delvis formelle uttrykksformer»

En 2-er i norsk er derimot helt greit.

Eksperter har allerede i generelle termer omtalt at oppgaven hadde for stram tidsramme og var unødvendig vanskelig.

Side3 har nå fått tilgang til eksamensoppgaven som ble sentralt utstedt fra Utdanningsdirektoratet.

Lite som skal til for å stryke

Side3s gjennomgang viser at oppgaven lærerstudentene er stilt overfor varierer voldsomt i både omfang og vanskelighetsgrad. Det er alt fra ting du kan ta i hodet, til oppgaver som vanskelig kan sies å ha praktisk relevans for lærere utenfor mattefaget.

 • Del 1 er uten hjelpemidler og må leveres innen eksamenstidens to første timer: 12 oppgaver, 19 konkrete spørsmål som totalt kan gi 24 poeng.
 • Del 2 er med hjelpemidler og må leveres innen totalt 5 timer: 8 mer kompliserte oppgaver, 20 konkrete spørsmål som totalt kan gi 36 poeng
 • Totalt er det mulig å oppnå 60 poeng, men korrekt svar er ikke nødvendigvis nok for å få full uttelling på hver oppgave. For å få karakteren 4, må en ha minimum 35 poeng.
 • Om du bommer på de fire mest kompliserte oppgavene, ryker karakteren 4 selv om du har svart riktig på alle de andre oppgavene.
 • 3 av 4 studenter som tok denne prøven, klarte ikke dette innen tidsfristen.

Avansert

I den ene enden av skalaen finner vi å regne ut gjennomsnitt av en tallmengde, forholde seg til rabatter ved salg i butikk - og enkel geometri. Dette er ting som en må kunne forvente at studenter har lært seg lenge før en går ut fra videregående.

Dette er to av de enkleste oppgavene, og hører kanskje mer hjemme i en eksamen på barne- eller ungdomsskolen.

I den andre enden av skalaen finnes avanserte tredjegradslikninger med derivasjon og bruk av eksponensiell regresjon.

Begge deler er bortimot umulig uten en spesialkalkulator. Har man derimot denne kalkulatoren, noe de har på eksamen, er deler av av dette en god del enklere enn det kan høres ut som. Forutsatt at man kan bruke denne kalkulatoren.

I de mer kompliserte oppgavene må en blant annet beherske derivasjon av tredjegradslikninger og lage eksponensielle modeller ved hjelp av regresjon. Det tilhører ikke hverdagsoppgaver for en gjennomsnittslærer.

Viderekommen Excel-bruk

Den største delen eksamen, oppgave 7 del 2, er verdt like mye som de fem første hovedoppgavene til sammen. Den handler om å lage et ganske avansert regneark i Excel for utregning av skatt for privatpersoner med det nye trinnskattsystemet - inkludert alle skattetrinnene.

Dette krever minst like mye forståelse av hvordan avanserte formler lages i Excel, som det handler om å være god i matte.

Innimellom det hele er det noen fascinerende snubletråder, som at det ikke er tilstrekkelig å komme opp med et korrekt svar - men at svaret må skrives på «standardform» - selv om tallet faktisk er ganske uegnet til nettopp dette.

Helt konkret må du skrive svaret i oppgave 1, del 2 som «ca 4,87*10^5» i stedet for «ca 487000», i det som egentlig er en veldig enkel oppgave når du har tilgang til kalkulator.

Under kan du se alle oppgavene, som totalt skal løses innen fem timer. Husk at del 1 utelukkende skal regnes ut for hånd.

Kommentarer til denne saken