Skolebuss veltet

Bussen ligger på siden ute på et jorde etter utforkjøring.