Skoleeleven har blitt mobbet, truet og utsatt for vold. Men bytte til en skole i en annen kommune får han ikke

En skoleelev i Tønsberg fikk avslag for å bytte til en skole i en nabokommune. Selv om eleven blir mobbet.