Gå til sidens hovedinnhold

Skolepolitikk som fungerer

Vi skal selvfølgelig diskutere hvordan flere elever kan fullføre og bestå videregående, Arbeiderpartiet. Men da må det skje på et saklig nivå, uten faktafeil og ansvarsfraskrivelser. Det er en farlig vei å gå, og noe vi politikere, og særling en stortingskandidat, burde holde seg for god for.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aldri før har så mange elever fullført og bestått videregående i Vestfold som nå, og aldri før har færre elever droppet ut. Det er derfor helt usaklig, misvisende og direkte feil når Emma Tokle Brobakke og Camilla Marie Brekke fra Arbeiderpartiet påstår at frafallet i videregående bare har økt under denne regjeringa i et leserinnlegg mot fullføringsreformen i Tønsbergs Blad.

Da Arbeiderpartiet forlot regjeringskontorene i 2013 var det, i følge tall fra SSB, 69,7 prosent av elevene som fullførte og besto videregående på fem år i Vestfold. I 2019 er tallet 77,3 prosent, og antall elever som fullfører og består har bare økt siden 2016.

Da Arbeiderpartiet forlot regjeringskontorene i 2013 var det 17,8 prosent av elevene som sluttet underveis i utdanningsløpet i Vestfold og 8,7 prosent av elevene som fullførte uten å bestå. I 2019 er tallet henholdsvis 11,1 prosent og 5,9 prosent, og antallet elever som dropper ut har bare sunket siden 2016. Det viser tydelig at regjeringens politikk fungerer.

LES OGSÅ: Hvor er pengene, Lene Westgaard-Halle?

Billetten til å lykkes

Høyre har som mål at ni av ti elever skal fullføre videregående innen 2030. Derfor skal vi selvsagt diskutere hvordan vi kan få enda flere elever til å fullføre og bestå videregående fremover. Det er helt avgjørende for å gi flere elever billetten til å lykkes videre i livet.

I fylkestinget 15. og 16. juni behandler vi tilstandsrapporten for videregående opplæring i Vestfold og Telemark. Den gir oss en oversikt over hvordan det står til med den videregående skolen i fylket, og viser at det er særlig de elvene med svake faglige forutsetninger fra ungdomskolen som trenger et løft.

I 2020 var det nesten 400 elever som startet på videregående i Vestfold og Telemark med under 3 i snitt fra ungdomskolen, og vi er ett av de fylkene i Norge med flest elever som begynner på videregående med svake faglige forutsetninger fra grunnskolen.

LES OGSÅ: Flere skal få et fagbrev eller vitnemål i hånden i Vestfold

Presses inn i A4-løp

Av de 400 elevene som begynte i 2020 kommer gjennomsnittlig bare én av fem til å fullføre videregående på tre år. I dag presses de elevene inn i det samme A4-løpet som elever med bare femmere og seksere, som har fire ganger så stor sannsynlighet for å lykkes. Det er en illusjon å tro at det fungerer. Derfor er fullføringsreformen helt avgjørende for å gi elevene med svake faglige forutsetninger en reell mulighet til å lykkes. Vi trenger en videregående skole som er bedre tilpasset hver enkelt elev.

Derfor er det synd at Tokle Brobakke og Brekke sabler ned fullføringsreformen, når Arbeiderpartiet, med ansvaret for de videregående skolene i Vestfold og Telemark, heller ikke prioriterer ekstra midler til disse elevene i fylkeskommunen.

LES OGSÅ: Et springbrett tilbake til arbeidslivet

For mens Arbeiderpartiet er mest opptatt av å legge ned private kantiner på videregående og frata elevene muligheten til å velge videregående skole selv, har Høyre foreslått penger til sommerskole, til et nærværsteam for å følge opp elever som står i fare for å droppe ut og ekstra penger til å følge opp elever med svake faglige forutsetninger fra ungdomskolen. Vi har gjentatte ganger etterlyst en plan for å ta igjen tapt læring hos elevene etter Korona, og for å bedre det psykisk helsetilbud til elevene. Vi blir nedstemt hver gang.

De neste årene er det viktigere enn noen gang at vi prioriterer det viktigste i skolen. Koronaen har truffet våre barn og unge hardt og mange elever har gått glipp av viktig undervisning. Skal vi sikre at flere elever fullfører og består videregående må vi prioritere kunnskap, både i debatten og i budsjettene.

Kommentarer til denne saken