Arbeidslinja har blitt en fattigdomsfelle for de som på grunn av sykdom ikke er i stand til å arbeide. Det går ikke bare ut over den som ikke kan jobbe, mer enn 11 prosent av barn i Norge lever i en fattig familie. Det betyr at mer enn hvert tiende barn, eller i gjennomsnitt to til tre elever i hvert klasserom vokser opp i en familie med dårlig råd.

Dette må det bli slutt på. Derfor har SV, med Kirsti Bergstø i spissen, invitert regjeringen til å skrote dagens arbeidslinje og øke offentlige ytelser. Gjennom statsbudsjettsamarbeidet har vi fått til noe, men vi er langt fra i mål. Spørsmålet er nemlig hvor mye folk som blir sjuke og ikke kan jobbe skal miste av inntekt, og særlig de som har lave lønninger og tunge jobber.

LES OGSÅ: Jeg skammer meg over et land som gir totalt blaffen

Verd mer enn lønna

Det lønner seg selvfølgelig å jobbe. Spør du folk i jobb om de heller ville vært sjuke og mistet minst en tredjedel av inntekten, sier de selvfølgelig nei. Spør du mennesker som er utenfor arbeidslivet om de ønsker å jobbe, er svaret ja. Arbeid har også en verdi utover lønna, noe de fleste og særlig de som er utafor arbeidslivet vet godt.

LES OGSÅ: Tønsberg Senior Høyre vil styrke økonomien til aleneboende minstepensjonister!

Dersom det økonomisk ikke lønner seg å jobbe for de med de laveste lønningene, da må lønningene økes. SV ønsker at det skal være små forskjeller mellom folk, og at de laveste lønningene skal øke mer enn de høyeste. Ikke som i dag hvor forskjellene øker. Det er ingen god utvikling. SV vet at det i samfunn med små forskjeller er større tillit mellom folk. Et slikt samfunn vil SV ha.