Gå til sidens hovedinnhold

Slaget står om privatisering av Horten Gård på Karljohansvern

Den politiske ledelsen i Horten kan komme til å skyte seg selv i benet ved å underminere sin egen kulturminnesatsning på Karljohansvern og sin egen gode reguleringsplan for Horten Gård.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret skal 17. juni ta stilling til et forslag om omregulering av den fredede Horten Gård til 18-20 privateide leiligheter

Horten Gård ligger på Karljohansvern som også er et yndet tur- og rekreasjonsområdet både for Horten og Vestfolds befolkning. Horten Gård er Hortens arnested, kulturarv og identitet, med historie helt tilbake til 1600 tallet. Gården er et unikt overnattingssted med historisk sus med muligheter for blant annet selskaper, seminarer og kulturelle aktiviteter og mer til.

Det finnes ikke maken i mils omkrets. Om Gården blir omregulert til boliger er den tapt for alltid ikke bare Hortens befolkning men også alle som ønsker å besøke gården.

I en årrekke har det vært en vedtatt politikk om å satse på overnatting, servering, service og respektfull bevaring av det som er Hortens arnested.

En privatisering av dette viktige symbolbygget til boliger, kan forhindres dersom eierne- og kommunen – vurderer andre interessenter som er kommet på banen. Det er kommet et godt bud fra noen som ønsker å forholde seg til reguleringsbestemmelsene som gjelder i dag. Men tilbudet er resolutt avslått.

Saken om bevaring av Horten Gård har skapt et betydelig engasjement i befolkningen. En kampanje for bevaring av nåværende reguleringsplan har hittil gitt nær 1500 underskrifter, og Facebooksiden til aksjonsgruppen «Bevar Horten Gård for allmennheten» har oppnådd over 1300 følgere. Aksjonen har presentert sine motforestillinger i Arbeiderpartiets, Høyres og FrPs kommunestyregrupper og skal også møte med innlegg på et medlemsmøte i Arbeiderpartiet torsdag 3. juni.

Karljohansvern er ett av 14 nasjonale festningsverk fredet i forskrift som kulturminne på samme nivå som Akershus festning. Hva ville skje hvis det ble lagt frem planer om boliger på Akershus festning eller i Eidsvollsbygningen?

Solgt i 2008

Horten Gård var i Forsvarets eie fram til 2007. Da brukte Horten kommune sin forkjøpsrett og kjøpte eiendommen. Den ble i 2008 solgt videre til private eiere.

Eierne forpliktet seg til å søke om og bekoste omregulering av eiendommen Stikkord i reguleringen var kulturformål, servering, bevertning og hotellvirksomhet. I 2016 ble denne reguleringsplanen godkjent. Senere samme år ble eiendommen solgt videre til dagens eiere.

Det viste seg i ettertid at midlertidig brukstillatelse hadde gått ut, og det var en mangel som skulle vært opplyst om i salgsoppgaven. Tidligere eiere gikk umiddelbart i dialog med de nye (nåværende) eierne for å løse dette, og tilbød seg å drive hele prosessen med å få på plass brukstillatelse. Prosessens formaliteter var langt på vei klare, og det gjensto gjennomføring av tiltak og søknad. Men da stoppet dagens eiere prosessen; de ønsket heller gå for en omregulering til boliger.

Manglende brukstillatelse er brukt som begrunnelse for å starte prosessen med boligplaner. De nye eierne hevder at det ville koste mange millioner å få dette på plass, og at stedet dermed ikke er drivverdig. Det er ikke lagt fram noe dokumentasjon på kostnadene, og det løselige anslaget «mange millioner» har det vist seg ikke å være hold i.

Vil ikke selge

Eierne ønsker ikke å selge eiendommen videre og begrunner dette med at «ingen vil kjøpe en eiendom med manglende brukstillatelse».

At Gamlehorten Gjestegård (som eiendommen heter i dag) ikke er drivverdig under dagens regulering, er grundig tilbakevist. Tidligere eier drev med overskudd. Eiendommen har stort potensial, med 50 senger, flere flotte selskapslokaler og konferanserom. Det sier sitt om mulighetene, at selv om eiendommen ikke er lagt ut for salg, er det allikevel kommet inn bud fra solide lokale aktører som vil kjøpe og drive eiendommen under dagens regulering.

Budgiverne har sterk økonomi og har signalisert at de vil investere betydelige beløp i å oppgradere/ tilbakeføre Befalsforlegningen i historisk stil, samt bli medlem av hotellkjeden «De historiske». De har satt seg grundig inn i bygningsmassen og saken, og sier at kostnaden for å få på plass brukstillatelse er svært overkommelig. Men deres bud er blankt avvist av dagens eiere som er tydelige på at de heller vil bygge boliger.

Bare til låns

Eierne prosederer nå på at «den eneste måten å sikre eiendommen på er at noen bor der». Det er heller ikke sant. Om det var en realitet, hadde kommunen solgt den til boligformål allerede i 2008. Eiendommen er i vesentlig bedre stand i 2021 enn i 2008, etter omfattende restaurerings-arbeider utført av tidligere eier. Og seriøse budgivere som signaliserer at de vil investere videre i bygningsmassen, bekrefter at dette kan videreføres.

En av dagens eiere sa det så fint, da de kjøpte Horten Gård: «Gamlehorten har en historie som skal tas vare på; vi har virkelig dette til låns og forvalter det for neste generasjon».

Det er dette saken handler om i dag. Gamlehorten er bare «til låns», uansett hvem som eier den. Den tilhører oss alle. Om eiendommen privatiseres til boliger, vil den bare tilhøre noen få. Og er tapt for alltid for resten av Hortens befolkning.

Kommentarer til denne saken