Gå til sidens hovedinnhold

Slapt om Hjemseng Brygge, Erling Dokk Holm!

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er nok godt mulig at statsviter Erling Dokk Holm besitter nødvendig kompetanse til å vurdere god stedsutvikling. I så fall er det trist at han ikke har tatt seg bryet med å sette seg grundigere inn i de lokale forhold før han går inn i debatten om «Hjemseng brygge».

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det han presterer i innlegg i tb.no (11.09.19 og 22.03.20) og intervju samme sted (23.03.20), er lett gjenkjennelig fra Format Eiendoms aktive selvpromotering, men er ispedd enkelte allmenne og overflatiske betraktninger som er gjort lite relevante for debatten vi fører i Færder.

LES OGSÅ: Færder trenger gode boligprosjekter

Færder kommune har (2019) 5.464 bygninger i 100 metersbeltet i strandsonen – nesten 1000 flere enn i år 2000. De velgerne som var i flertall ved kommunevalget synes nok er nok, og ønsker ikke de 280 planlagte boligene ved Brua («Hjemseng Brygge»).

LES OGSÅ: Forsker stusser over politikernes Hjemseng-nei: – Må ha en begrunnelse som duger

For oss er det essensielt å bevare best mulig de genuine kvalitetene ved å bo på øyene våre – kontakt med sjøen, mye dyrka mark og grønne turområder. Ikke minst gjelder dette også for mange av dem som er vokst opp her og som dro andre steder for å ta utdanning, men som vurderer å flytte tilbake.

LES OGSÅ: Fossum mener det er begått flere saksbehandlingsfeil i Hjemseng-saken

Mest for velstående

For Holm, derimot, er attraktive tomter langs kysten et lokkemiddel for å trekke til seg spesielt «ressurssterke» personer. Likevel gjør han ikke noe forsøk på å sannsynliggjøre at de svært dyre leiligheter på Hjemseng Brygge vil tiltrekke seg personer som vil være spesielt viktige for å den videre utviklinga av kommunen. De folkelige oppfatningene om at disse leilighetene vil bli mest for velstående eldre, er ganske enkelt mer troverdige.

LES OGSÅ: Ikke feil behandling av Hjemseng Brygge

Holm ser ut til å vurdere de arkitektoniske kvalitetene på de bygningene som skal reises på Brua uten å vurdere virkningen for omgivelsene. Blokkene vil danne en (opptil nesten 20 meter) høy barriere mellom land og sjø – og mellom Nøtterøy og Føynland, og det på østsida av Nøtterøy, hvor så ekstremt mye er bygd ned fra før.

LES OGSÅ: «Hjemseng Brygge» – en Ap-ordfører som vil styre med støtte fra de blå

Statsviteren gjør det også bekvemt for seg selv ved å banalisere standpunktene til oss motstandere av prosjektet. Det er f.eks. ikke riktig at vi ikke ser nødvendigheten av flere leiligheter i kommunen (selv om salget nå går seint i flere nye og viktige prosjekter).

LES OGSÅ: Hvorfor bor vi her?

Mislykket boligpolitikk

Det fins mange leiligheter på markedet, det er store tomtereserver, og det fins planer. Den lokale debatten er faktisk på et litt høyere nivå enn for og imot leiligheter. Problemet er at befolkningsutviklingen har stagnert til tross for stor utbygging og mye bruk av areal. Strategien med å bygge dyre leiligheter for eldre – for at barnefamilier skal ta over eneboligene, har rett og slett ikke vært vellykket. Da virker det ikke spesielt lurt når den eneste resepten er «mer av det samme».

LES OGSÅ: Brua - Hjemseng: Åpent brev til ordfører Jon Sanness Andersen

Det er nødvendig med modeller som legger bedre til rette for førstegangsetablerende, og det er nødvendig med en kommunal tilrettelegging for mer allsidig boligutvikling, selv om fortjenesten skulle bli noe dårligere for entreprenørene enn ved å bygge ensidig for de mest kjøpesterke.

LES OGSÅ:

Det er også en stråmann når Holm sier at vi argumenterer med «uberørt» natur. Vi vil bruke «føre vàr-prinsippet» ift. allsidig fugleliv – og sjøørreten. Heller ikke her har Holm noe konkret å komme med – i motsetning til lokale ornitologer og Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening.

Kommentarer til denne saken