Sist vinter fikk Tønsberg kommune en påpakning fra Konkurransetilsynet. Tilsynet reagerer på en bestemmelse i gjeldende kommuneplan som sier at ved etablering av nye dagligvarebutikker skal det dokumenteres at etableringen ikke vil ha et kundegrunnlag som overlapper vesentlig med andre dagligvarebutikker i nærområdet, nærmeste nær- og lokalsenter eller i bysenteret. Med andre ord: Du skal ikke ha lov til å åpne en ny butikk tett inntil de eksisterende og ta opp konkurransen om samme kundekrets.

Konkurransetilsynet mener dette i verste fall går ut over kundene, som risikerer både dårligere utvalg og høyere priser. Dette er en advarsel kommunens byråkrater og politikere bør lytte til før kommuneplanen revideres innen neste års valg. Riktignok har bestemmelsen en god hensikt, nemlig å gi en indirekte oppmuntring til å etablere dagligvarebutikker i mindre tettbygde deler av kommunen. For mens dagligvarebutikkene ligger tett i Tønsberg sentrum og nærmeste omegn, har områder som Nordre Slagen, Undrumsdal, Fon og Vivestad ingen butikker i det hele tatt. Nærbutikker her kunne sikkert gjort det mer attraktivt å bo på disse stedene.

Men dagligvarehandel er privat business, ikke et offentlig tjenestetilbud. Kjedene og kjøpmennene må tjene penger. Mens en landhandel av den gamle typen kunne overleve med en kundekrets på kanskje 150 mennesker, møter moderne butikker helt andre krav til utvalg og åpningstider. Da blir det dyrere å drive, og i deler av kommunen er kundegrunnlaget neppe stort nok. Vil kommunen ha butikker her, må de først legge til rette for flere innbyggere gjennom boligutbygging og offentlige velferdstjenester.

Det norske dagligvaremarkedet er i praksis delt mellom tre store aktører: Norgesgruppen, REMA 1000 og Coop. Vi hadde trengt skarpere konkurranse, ikke minst i en tid da prisøkningen på dagligvarer sammen med dyr strøm og bensin og økende rente gjør at mange har fått trangere økonomi. Da blir det feil å skulle regulere etableringene på den måten Tønsberg kommune her har forsøkt.

Riktignok må kommunen ta de hensynene Plan- og bygningsloven krever og vise hensyn til omgivelsene, trafikksituasjonen osv. Men utover det bør markedet styre. Man kan gjerne mene det er for mange dagligvarebutikker i og rundt sentrum, men de som ikke har kunder nok vil uansett forsvinne. Å svekke konkurransen er ingen god løsning for innbyggerne.