Sent på kvelden 17. mai var en Tønsberg-mann i 30-årene passasjer i en bil.

I Wergelands vei svingte en drosje inn bak bilen. 30-åringen mente at sjåføren lå altfor tett opp til bilen han satt i. Han hoppet ut, og stanset drosja.

Beskyttelse

Det som deretter skjedde kvalifiserer egentlig til ubetinget fengsel i 45 dager, fordi drosjesjåfører og andre særlig utsatte yrkesgrupper skal ha en særlig beskyttelse. Det er lovfestet, og bekreftet i rettspraksis.

Vestfold tingrett velger å se bort fra noen tidligere dommer på området, og gir i stedet 30-åringen en ny sjanse mot at han utfører 43 timer samfunnsstraff og dekker reparasjonsutgiftene til drosja. Retten viser til at en høyesterettsdom med likhetstrekk til angrepet på drosjesjåføren i Tønsberg.

Kvalte

Etter at 30-åringen hadde stanset drosja, slo han løs på ansiktet til sjåføren. Så satte han nevene rundt halsen på ham, samtidig som han truet med å drepe drosjesjåføren.

Saken fortsetter under kartet


Alt sammen ble filmet av kameraet inne i drosja, og materialet ble viktige bevis i rettssaken.

Tvil

Men dommerne har, under tvil, konkludert med at mannen skal slippe ubetinget fengsel. Dommerne viser til at 30-åringen i etterkant har begynt å få faglig hjelp til både rus- og helseproblemene sine, og dessuten fått seg kjæreste.

Derfor tar retten hensyn til at mannen trenger stabilitet for å stable tilværelsen sin på beina, og legger videre vekt på at han har tilstått alt. Dommen på 43 timers samfunnsstraff er enstemmig.