Konkurrentene ønsker festivalen velkommen: – Slottsfjell er et ikon i norsk festivalmålestokk

I 2021 er Slottfjellfestivalen tilbake. Det bekymrer ikke festivalsjefene i nabobyene.