Tilbudet er i regi av «Be Sporty», som er en del av det svenskeide firmaet med samme navn. Dette er nytt i Vestfold, men finnes allerede i Oslo og flere steder på Østlandet.

Som forskere og undervisere i bevegelsesfag ved barnehagelærerutdanningen OsloMet Storbyuniversitetet, stiller vi oss kritiske til et tilbud som innebærer å frakte barn helt ned i toårsalderen til organiserte idrettsrettede aktiviteter etter at de kommer hjem fra en lang dag i barnehagen.

Vi spør hvem et slikt tilbud er rettet mot? Foreldre eller barn? Ønsker foreldrene å fremme barns bevegelsesglede kan de gjøre det sammen med barna enten hjemme eller i nærmiljøet. Still spørsmål om det er to- og treåringenes ønske å delta i en ny organisert aktivitet etter barnehagen?

LES OGSÅ: Linda tilbyr trening til toåringer: – Vi håper å inspirere til et liv i aktivitet

Snakk med barnehagen

Om foreldre er bekymret for mangel på daglig fysisk aktivitet, er dialog/engasjement og diskusjon med barnehagen en vei å gå. Foreldre bør etterspørre både hvilke type miljøer, lekeapparater og mindre utstyr som er tilgjengelig for barna, og samtidig hvordan tidsbruk og organisering knyttet til dette er vektlagt i det pedagogiske arbeidet.

Barnehagen er den viktigste arenaen for å fremme barns bevegelsesglede. Hvordan mulighetene for barns lek og bevegelse tilrettelegges og organiseres gjennom en hel dag i barnehagen er viktig. Nesten alle barn i Norge går i barnehagen, ca. 85 prosent av disse er under tre år, og tilbringer omtrent sju timer i barnehagen hver dag. Ett av barnehagenes mandat er nettopp å legge til rette for trivsel, lek, fysisk aktivitet og bevegelsesglede både inne, ute og til alle årstider.

Gode barnehager støtter og tilrettelegger for fysisk aktivitet og motorisk læring gjennom allsidig lek i barnehagehverdagen. På denne måten vil barna få erfaring med både ball, musikk, dans og variert motoriske utfordringer i lek. Samtidig blir barnas initiativ og behov for bevegelslek ivaretatt i samspill med andre barn og ansatte.

LES OGSÅ: Ett av fem barn er feilsikret i bilen

Trenger tid

Tre aspekter er viktige for barns bevegelsesglede både hjemme og i barnehagen; tid til bevegelse, rom og steder for bevegelse og materialer/utstyr som innbyr til bevegelse. Det er viktig å avsette nok tid til den frie bevegelsesleken. Barna kan da utforske rommet og utstyret som de selv vil ut fra deres subjektive opplevelse av hva rommet og utstyret inviterer dem til å gjøre. Personalets ansvar er å velge gode miljøer og steder for bevegelse både inne og ute. Disse må videre utformes og tilrettelegges for allsidig bevegelseslek. Slik kan barns bevegelsesglede ivaretas gjennom variasjon og fleksibilitet som åpner for spenning, utfordring og mestringsopplevelser.

Nyere norsk forskning viser at barnehager som har lek og fysisk aktivitet der målet er bevegelsesglede som satsingsområder i års- og periodeplaner bidrar til fysisk aktive barn. Når barn får dekket sitt naturlige behov for variert bevegelseslek og fysisk aktivitet hver dag i barnehagen, vil dette være en tilnærming som sikrer barns motoriske læring og generelle utvikling.

FNs barnekonvensjon gir barn rett til å bli hørt, og de har rett til lek, fritid og hvile. Etter en aktiv dag i barnehagen vil mange barn være slitne når de kommer hjem fra barnehagen. Vi oppfordrer foreldre: slapp av, senk skuldrene, la barna leke og bevege seg med andre barn i barnehagen og i nærmiljøet sammen med dere.